De Lekdijk voor de dijkversterking (fotoi: Rijkswaterstaat).

Waterschap Rivierenland heeft alle primaire waterkeringen getoetst onder de landelijke veiligheidsnorm uit 2017. Uit de beoordeling blijkt dat 342 kilometer dijktraject hier niet aan voldoet. De resultaten zijn volgens een woordvoerster van het waterschap niet samen te vatten. “De oordelen zijn nu beschikbaar op het landelijke waterveiligheidsportaal.” Het waterschap maakt een prioriteitenlijst om de afkeurde dijktrajecten aan te pakken.

De waterveiligheidsnormen zijn in 2017 aangepast. Ze zijn strenger dan voorheen omdat de norm uitgaat van de kans op het bezwijken van de dijk én de gevolgen van het overstromen van het achterliggende gebied. Met de verwachte ontwikkelingen in 2050 als basis: het aantal inwoners, de economische waarde en de effecten van de klimaatverandering.

Het bestuur van het waterschap heeft de resultaten van de beoordeling ingediend bij de toezichthouder, de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). In 2023 presenteert de minister van Infrastructuur en Waterstaat het Landelijke Veiligheidsbeeld aan de Tweede kamer.

Prioriteitenlijst

Het waterschap gaat aan de hand van de beoordeling een prioriteitenlijst maken, meldt De Gelderlander. Zo staat al vast dat zes dijktrajecten met ingang van 2025 worden aangepakt. Het gaat onder meer om de dijk ten zuiden van de Waal en de Merwede tussen Nijmegen en Werkendam. Ook stukken langs de Lek, nabij Streefkerk, staan op die lijst. Wat er exact gaat gebeuren, daarover kan het waterschap nog niets zeggen. “Dat is de volgende stap in het proces.”

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Waterschap Rivierenland gaat aan de slag met de voorbereiding van nieuwe dijkversterkingstrajecten in afstemming met het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) van het ministerie en andere regionale overheden. Momenteel werkt het waterschap aan de noordkant van de Waal aan het verstevigen van diverse dijktrajecten. Deze zijn rond 2026 afgerond.