Waterschap Rivierenland breidt rioolwaterzuivering uit met Expandis-systeem

Steeds meer waterschappen gaan van decentrale naar centrale rioolwaterzuiveringen.Zo gaat Waterschap Rivierenland op termijn het afvalwater uit Nieuw-Lekkerland zuiveren. Hiervoor wordt de capaciteit van de zuivering in Alblasserdam verdubbeld en kan de zuivering in Nieuw-Lekkerland op termijn sluiten. Oude kleinschalige RWZI’s worden door de waterschappen afgekoppeld en gesloopt. Veelal komt er een pompgemaal voor in de plaats om het afvalwater naar een grotere zuivering te pompen. Capaciteitsvergroting van deze centrale RWZI is niet altijd haalbaar in verband met de beschikbare ruimte en de inpassing binnen de bestaande layout. 

Gering ruimtebeslag
De Expandisis eenvoudig te integreren binnen een bestaande zuivering. Doordat de processen van beluchting en nabezinking in één reactor plaatvinden, is het benodigde ruimtebeslag zeer gering. De diepe semi-ondergrondse bouwwijze, zonder toepassing van een tussengemaal (vrijverval), zorgt voor een energetisch zeer efficiënte en duurzame RWZI uitbreiding. Expandis-installaties zijn modulair en voorbereid op de toekomst: door de rechthoekige bouw kan er eenvoudig een compartiment worden bijgebouwd/afgeschakeld. Met deze innovatie bespaart de RWZI na oplevering 40 procent energie ten opzichte van de huidige situatie en gaat de footprint van het complex evenredig omlaag. Expandis is een optimalisatie op de ICEAS-technologie. In West-Europa -laat staan in Nederland- wordt deze technologie vrijwel nergens voor communale zuivering toegepast.
Aquanize
Binnen het TBI concern opereren vier ondernemingen met jarenlange ervaring in de drinkwater- en afvalwatersector. Zij bundelen specialismen in het platform Aquanize. Door dit samenwerkingsverband worden de disciplines werktuigbouwkunde, civiele bouw, procesautomatisering, informatisering en elektrotechniek multidisciplinair en integraal gecombineerd. Via Aquanize kunnen waterschappen en drinkwaterbedrijven zich volledig focussen op hun kerntaak: het verzamelen en zuiveren van afvalwater respectievelijk het winnen en distribueren van drinkwater.
Waterinnovatieprijs
Expandis dingt mee naar de Waterinnovatieprijs 2014 van de Unie van Waterschappen in de categorie schoon water (kwaliteit, afvalwaterzuivering, peilbeheer). Dit is een prijs voor innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen: de zorg voor droge voeten, schoon en voldoende water. Vernieuwende oplossingen en baanbrekende initiatieven op het gebied van water maken kans op de Waterinnovatieprijs 2014 en de Publieksprijs.