Waterschap Rivierenland betrekt bewoners bij dijkverbetering

In een maand tijd worden achthonderd mensen geïnterviewd over hun relatie met de dijk, hun herinneringen, verhalen en emoties. En over de ideeën die er leven om tegelijk met de dijkverbetering andere projecten uit te voeren, zoals uitbreiding van fiets- en wandelmogelijkheden, speelgelegenheden of verbetering van verkeerssituaties. 

Camper
Voor de interviews wordt een opvallende camper ingezet die in alle plaatsen tussen Tiel en Waardenburg wordt geparkeerd om inwoners te interviewen. De resultaten van de interviews worden door het waterschap meegenomen in de plannen voor de dijkverbetering. “Deze blik van buiten naar binnen biedt kansen voor maatschappelijke meerwaarde en dienstbaar te zijn aan de maatschappij”, zegt heemraad van Waterschap Rivierenland Goos den Hartog. “Het doet een appèl op de kracht van burgers; dat past bij de verschuiving van verantwoordelijkheden van overheid naar maatschappij. Burgerparticipatie begint met goed luisteren. Dat willen we met dit onderzoek doen.”

Veiligheid voorop

“Bewoners zijn dé expert als het om beleving van de dijk gaat”, stelt hij. “Ook hopen we op deze manier informatie te verzamelen die niet in rapporten of onderzoeken is beschreven.’”
Hij benadrukt dat de veiligheid van de dijk voorop staat. Binnen dat kader wordt gekeken of er ‘meekoppelkansen’ zijn voor de suggesties van bewoners. Het waterschap denkt bijvoorbeeld aan het vernieuwen van op-en afrit van een dijkwoning. Den Hartog: “Als een bewoner dat wil, er geld voor heeft en het technisch mogelijk is, kan de aannemer van de dijkverbetering die wens meenemen bij de uitvoering.”

De camper van het waterschap doet in de maand september alle dorpen van de gemeente Neerijnen aan (Waardenburg, Neerijen, Opijnen, Heesselt, Varik en Ophemert), verder het Tielse buurtschap Zennewijnen en de Tielse wijk Passewaay. De aftrap van het project is maandag 31 augustus. Bewoners die de camper mislopen kunnen ook hun mening geven: op de speciaal ingerichte website www.dedijkisvanonsallemaal.nl wordt een online enquête geplaatst. 

Dijkverbeteringen 
De werkzaamheden aan de negentien kilometer lange dijk zijn noodzakelijk omdat de dijk niet voldoet aan de veiligheidseisen. Het is nog niet bekend welke werkzaamheden worden uitgevoerd en op welke plekken. Eind 2017 moet het ontwerp voor de nieuwe dijk bij dit deel gereed zijn. 

Ingrijpend
Tot 2030 voert Waterschap Rivierenland meer dijkverbeteringen uit langs de Waal. Dijkverbeteringen zijn altijd ingrijpend voor de omgeving, daarom betrekt het waterschap de inwoners al in een vroeg stadium bij dit traject. Den Hartog verwacht dat de plannen voor de dijkverbetering daarmee verbeteren. “Plannen worden doorgaans beter door inwoners in een vroeg stadium er bij te betrekken. Ik ben erg enthousiast over deze aanpak en kijk uit naar de input van de inwoners!”


De dijk tussen Tiel en Waardenberg     > foto Waterschap Rivierenland