foto: commonswikimedia

Waterschap Rijn en IJssel wil drie grote windmolens neerzetten bij zijn rwzi’s in het Gelderse Duiven en Zutphen. De bouw van de eerste twee, bij de locatie in Duiven, zou eind 2022 kunnen beginnen. De windturbines met een hoogte tot ruim 200 meter moeten het grootste deel van de behoefte van het waterschap aan duurzame energie dekken. In 2025 moet het waterschap energieneutraal kunnen functioneren.

Omgevingsmanager Peter Brokke van Rijn en IJssel verwacht dat uiteindelijk 60 tot 70 procent van de duurzame energiebehoefte bij de waterzuivering met windenergie kan worden afgedekt, 20 tot 30 procent uit biovergisting van het zuiveringslib en 5 tot 10 procent via elektriciteit uit zonne-energie.

“We doen het omdat we een maatschappelijke bijdrage willen leveren aan het duurzaam opwekken van energie, niet omdat we denken dat we er veel geld mee kunnen verdienen”, zegt hij in een bericht op Nieuwe Oogst

Energie-efficiency

De bouw van de twee turbines in Duiven, op de zuiveringslocatie langs de A12, is inmiddels in de aanbestedingsfase. De bouw van de turbine in Zutphen, waar wordt samengewerkt met de lokale energiecoöperatie IJsselwind, is nog onzeker. De Raad van State heeft de vergunningen vernietigd en het waterschap beraadt zich nu op eventuele vervolgstappen.
Waterschap Rijn en IJssel mikt vooral op windturbines, omdat die het hoogst scoren op het terrein van energie-efficiëntie. “Zonder windmolens halen we onze doelstellingen niet voor verduurzaming van onze energiebehoefte”, zegt Brokke.

Rwzi als energiehub

De bouw van de windmolens past in de ontwikkeling van rwzi’s als energiehub. Rwzi’s met een vergistingsinstallatie kunnen een belangrijke rol spelen bij de afstemming van vraag en aanbod van duurzame stroom en warmte in hun directe omgeving. Ook zijn ze geschikt voor de productie van biogas, waterstof en zon- en windenergie. Dat bleek eerder dit jaar uit de eerste resultaten van een onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van de Unie van Waterschappen. Waterschap Drents Overijsselse Delta en waterschap Vallei en Veluwe zijn inmiddels met pilots gestart, meldt STOWA