Waterschap Rijn en IJssel heeft de ‘Enterprise GIS Award’ ontvangen op de Esri GIS Conferentie 2019. Deze award is een erkenning voor de innovatieve inzet van geo-informatie en het succesvolle brede gebruik ervan in het waterschap. 


Organisatiebreed toepassen van geo-informatie

Het gebied van waterschap Rijn en IJssel omvat het oosten van Gelderland, Zuidoost Veluwe en een klein deel in het zuiden van Overijssel. In totaal gaat het om meer dan 200.000 hectare, waarin 22 gemeenten liggen. Vorig jaar heeft het waterschap tijdens de extreem droge zomer  laten zien dat het in staat is om snel met informatieproducten te reageren op ontwikkelingen. Op veel plekken in de organisatie wordt gewerkt met geo-informatie. Daarbij is het doel om informatie zoveel mogelijk op maat aan te bieden, of dat nu aan directie, een projectmanager of een veldwerker is. Het ArcGIS-portaal heeft daarbij een centrale plek in de organisatie gekregen.

De organisatie meenemen

Eén van de doorslaggevende redenen voor de uitreiking van deze award is de manier waarop het waterschap medewerkers meeneemt in de digitale transformatie met activiteiten, trainingen en workshops in het programma ‘i–adapt’. Het werken met geo-informatie is één van de vier centrale thema’s binnen i-adapt en er wordt organisatiebreed over gecommuniceerd . Het programma sluit naadloos aan op de i-strategie. Daarin heeft het waterschap de ambitie beschreven zich te ontwikkelen tot een datagedreven, doelgroepgerichte en slagvaardige organisatie.

Doorzettingsvermogen

Ed van Ingen, directeur Esri Nederland reikt de award dit jaar met groot genoegen uit aan het waterschap. “Er wordt binnen Rijn en IJssel al lang met geo-informatie gewerkt. Het waterschap heeft niet alleen laten zien een visie te hebben, maar ook te beschikken over doorzettingsvermogen om deze visie te vertalen naar de praktijk: voor hen was dit een kwestie van ‘gewoon doen’ en doorzetten. Rijn en IJssel is een inspiratie voor andere waterschappen. Deze award is een beloning en een aanmoediging voor de komende jaren.”

‘Blijven innoveren’

Rudi Gerard, ziet de award als een bevestiging dat ze de juiste richting opgaan. “Als waterschap werken we geografisch – maatregelen in het watersysteem hebben invloed elders. Tegelijk zijn de grote uitdagingen zoals klimaatverandering, energietransitie en digitale transformatie complexer en integraler. Daarom moet je als organisatie anders werken en blijven innoveren. Het is essentieel dat data actueel en toegankelijk is en dat analyses een goed beeld geven.. Digitalisering en geo-informatie zijn een grote succesfactor, bijvoorbeeld bij het bestrijden van extreme wateroverlast of droogte. “Waterschap Rijn en IJssel gaat de komende jaren verder met het inzetten van geo-informatie in de organisatie en het implementeren van een gestandaardiseerd platform voor informatievoorziening.