Door te stuwen kan het water langer worden vastgehouden en kan de grondwaterstand zich herstellen (foto: Aa en Maas).

In de Achterhoek en Liemers is het weer toegestaan om water uit beken, rivieren en sloten te onttrekken, maakte waterschap Rijn en IJssel vorige week bekend. Afgelopen weken heeft het flink geregend en is het water in de rivieren en beken weer op normaal niveau. Echter, op de hoge gronden in het gebied is het grondwater nog steeds niet helemaal hersteld.

Beide verboden werden afgelopen zomer in juli van kracht vanwege de extreme droogte. De verboden liepen bijna een half jaar door omdat het waterschap de grondwatervoorraad wilde aanvullen. Waterschap Rijn en IJssel wil zo voorkomen dat het gebied in het voorjaar van 2020 meteen met een achterstand start. Het waterschap riep ook agrariërs en inwoners op om het regenwater dat er viel, op te vangen met bijvoorbeeld regentonnen of duikerafsluiters, zodat het de grond in kan.

Tekort in middengebied
“Het grondwatertekort is nu 0 millimeter, maar normaal is er in deze periode overschot van 100 tot 150 millimeter. Je zou dus ook kunnen stellen dat we nog steeds een neerslagtekort van 100 tot 150 millimeter hebben. Rondom de rivieren is het grondwater door de hoogwaterpiek wat hoger dan normaal, maar in ons middengebied rondom Doetinchem en Zelhem is er nog steeds een tekort. Daar hebben we de komende maanden meer dan de normale hoeveelheid regen nodig om daar het grondwater volledig te laten herstellen. ”, licht Jan Polman, coördinator droogte bij het Waterschap Rijn en IJssel toe in een reportage van Regio8.

Nog steeds effecten extreme droogte
De Achterhoek kampte afgelopen twee jaar met extreme droogte. Door de ligging kan er geen extra water ingelaten worden uit de grote rivieren en is het gebied dus afhankelijk van de regen. Dijkgraaf Hein Pieper van waterschap Rijn en IJssel: “We zien dat de extreme droogte van afgelopen jaren blijft doorklinken. Op sommige plekken in ons gebied is het grondwater nog niet hersteld. Op die hoger gelegen gronden zou het vanaf nu elke dag méér dan gemiddeld moeten regenen om het voorjaar met voldoende voorraad te starten.”

Droogte op Brabantse zandgronden
Ook Waterschap de Dommel kampte met extreme droogte. Daar zijn nog onttrekkingsverboden van kracht rondom Schijndel, Sint Oedenrode en Son en Breugel is te zien op een actuele kaart van het waterschap.  Waterschap Aa en Maas liet onlangs weten vast te houden aan de droogtemaatregelen. Ondanks dat er sinds september een gemiddelde hoeveelheid regen is gevallen, zijn de grondwaterstanden in delen van het werkgebied van waterschap Aa en Maas nog niet volledig hersteld. Het waterschap wil water vasthouden door de peilen hoog te zetten en maximaal water vanuit de Maas aan te voeren. Deze maatregelen moeten voorkomen dat er 1 april een onttrekkingsverbod ingesteld moet worden, mocht er komende twee maanden een minimale hoeveelheid regen vallen.