Waterschap Rijn en IJssel gaat biopolymeer winnen uit afvalwater FrieslandCampina

Friesland Campina gaat de productie in Borculo uitbreiden. Daardoor neemt de hoeveelheid reststoffen in het afvalwater toe. Bovendien bouwt Friesland Campina haar eigen lokale voorzuivering in Borculo af. Om het afvalwater adequaat te verwerken en daaruit het hoogwaardige biopolymeer ALE (polysacharide) te winnen, laat het waterschap de installaties bouwen. ALE wordt ook wel NEO-alginaat genoemd. NEO-alginaat staat voor: NEreda Opgewekt.

ALE is een duurzame grondstof met een aantal unieke eigenschappen. Het kan water vasthouden, maar ook afstoten. Dit biedt onder meer mogelijkheden als lijmingsmiddel  in de papier-en kartonindustrie, verdikker van verfstoffen in de textielindustrie en als nanocomposiet voor de chemische industrie., blijkt uit een rapport van STOWA uit 2013. STOWA is naast Royal HaskoningDHV, TU Delft, waterschap Rijn en IJssel en waterschap Vallei en Veluwe, één van de partijen die al enkele jaren de winning, productie en toepassing van ALE onderzoeken. 

Zeewier

Paul Roeleveld van Royal HaskoningDHV verwacht dat er jaarlijks circa 400 ton ALE als droge stof kan worden gewonnen. Hij benadrukt dat ALE andere unieke eigeschappen heeft dan alginaat dat nu  uit zeewier in voornamelijk China wordt gewonnen. Dat wordt door het relatief dure winningsproces beperkt gebruikt in de medische wereld als mal van kunstgebitten, alginaatpleisters en hoestdrank. De productie van ALE uit de Nereda-slibkorrels is volgens hem wel goedkoper in vergelijking met de productie van ALE uit zeewier. Het waterschap gaat de duurzame grondstof verkopen. Gesprekken met potentiële afnemers zijn nu gaande. Ook Waterschap Vallei en Veluwe heeft plannen om in Apeldoorn een vergelijkbare installatie te bouwen om ALE te winnen. Hierbij gaat het om huishoudelijk in plaats van industrieel afvalwater. 

Buitenland

Royal HaskoningDHV is volgens Roeleveld ook in overleg met partijen in het buitenland met Nereda-installaties om te kijken of hier ook ALE kan worden gewonnen uit huishoudelijk en industrieel afvalwater. Het zuiveren van afvalwater kost volgens dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel de Nederlandse waterschappen jaarlijks veel geld. “Bovendien gaan er met dat afvalwater vaak kostbare energie- en grondstoffen verloren. Vandaar dat wij samen met universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven hard werken aan de waterzuivering van de toekomst: energie-en grondstoffenfabrieken die geen afval produceren en energie-neutraal zijn. Zo werken we steeds verder toe naar een volledig duurzame en circulaire economie.”