De proefinstallatie op de locatie Wehl van Waterschap Rijn en IJssel).

Waterschap Rijn en IJssel heeft 12 december de eerste proefinstallatie in gebruik genomen om de opschaling van het CoRe Water concept te testen. Volgend jaar komen er ook proefinstallaties bij Waterschap Vallei en Veluwe en Waterschapsbedrijf Limburg.

De betrokken partijen bij het onderzoek, waaronder Allied Waters, BLUE-tec, KWR en Royal HaskoningDHV tekenden in 2017 op de eerste dag van de Aquatech een samenwerkingsovereenkomst om het CoRe Water (‘Concentrate, Recover and Reuse’) concept verder te ontwikkelen.
Hierbij zorgt een membraaninstallatie voor een directe scheiding van ruw afvalwater in een schoonwaterstroom en in een geconcentreerde afvalwaterstroom. De waterschappen kunnen hieruit bruikbare stoffen, zoals stikstof en fosfaat, terugwinnen en op termijn mogelijk ook medicijnresten verwijderen. TKI Watertechnologie ondersteunt het project van 1,5 miljoen euro met 600.000 euro. De rest komt van de samenwerkingspartners (cash en in-kind).

De proefinstallatie aan de binnenzijde (foto: Blue tec).

Drie deelprojecten
De onderzoekspartners binnen CoRe Water werken in drie deelprojecten, ondersteund door pilotonderzoek en laboratoriumonderzoek. Op verschillende schaalgroottes onderzoeken ze de winning van water, energie en grondstoffen. De eerste pilotinstallatie in Wehl bij Waterschap Rijn en IJssel heeft een capaciteit van 0,2 m3/uur en wordt onder meer gebruikt om uit te zoeken hoe de techniek het best kan worden opgeschaald. Daarnaast richt het onderzoek zich op deze locatie vooral op de terugwining van stikstof.
In 2019 zal deze pilot worden verplaatst naar het Waterschap Vallei en Veluwe voor de toepassing binnen stedelijk gebied waarbij het accent ligt op hergebruik van water. Later dat jaar zal bij Waterschapsbedrijf Limburg een nog nieuw te bouwen pilotinstallatie worden getest die opgeschaald wordt naar een capaciteit van 2 m3/uur.

Lees hier het persbericht