Waterschap Peel en Maasvallei wil dijken sneller versterken

Over een lengte van zo’n honderd kilometer voldoen de dijken in de regio Roermond en Venlo niet aan de afgesproken eisen. Het zijn tijdelijke nooddijken die na de laatste overstroming van 1995 inderhaast zijn aangelegd. Het is volgens het waterschap nooit de bedoeling geweest dat die dijken met de huidige constructie langer dan twintig jaar dienst zouden doen. Na de laatste overstroming van 1995 hebben Rijk en provincie beloofd dat het risico voor de bevolking snel verlaagd zou worden naar een overstromingskans van een keer in de 250 jaar. Met de huidige dijken lopen de inwoners dat risico op veel locaties een keer in de 20 jaar. Het is de bedoeling dat het waterschap een deel van de projecten volgend jaar gunt en laat uitvoeren. Voor de overige dijktrajecten loopt momenteel een onderzoek hoe de uitvoering zo snel mogelijk kan starten. 

Verantwoordelijkheid
Waarnemend voorzitter Ger Driessen van Peel en Maasvallei: ,,Elk jaar dat er niets gebeurt, lopen we dus een aanzienlijke kans dat het weer mis gaat. Het hoogwaterseizoen is weer begonnen. Als goed dijkbeheerder willen we onze verantwoordelijkheid nemen en sneller werk maken van die hoogwaterbescherming. Niet langer nog meer papieren plannen produceren, maar aan de slag gaan. Daarover vindt inmiddels op alle niveaus overleg met waterpartners, zoals provincies, het landelijke Hoogwater Beschermingsprogramma en Rijkswaterstaat.”

Te lang
In 2011 zijn er met provincie en Rijk al afspraken gemaakt over de financiering van de dijkversteviging. De uitvoeringskosten zijn voor het grootste gedeelte gedekt. Het Waterschap kan, verspreid over meerdere jaren, rekenen op een bijdrage van 200 miljoen euro. De plannen voor de uitvoering en de financiering strekken zich uit over een periode die tot 2024 duurt. ,,Die termijn is eenvoudigweg te lang en strookt niet met onze verantwoordelijkheid en onze ambities”, aldus Driessen.