Waterschap Peel en Maasvallei ontvangt financiering voor versterking dijkvak

Waterschap Peel en Maasvallei tekende in 2011 de bestuursovereenkomst Waterveiligheid Maas. Hierin is geregeld dat het waterschap 160 miljoen euro ontvangt in tranches van 20 miljoen per jaar voor de versterking van de dijkringen in zijn gebied. Het dijkvak ‘bij de oude Gieterij’ is het eerste project dat vanuit het budget van het HWBP versterkt wordt. Het dijkvak is door Rijkswaterstaat Maaswerken aangelegd als een tijdelijke kering na de overstromingen in 1993 en 1995. De tijdelijke kering moet nu omgezet worden naar een kering die voldoet aan de wettelijke normen. Dijkversterking is daarvoor noodzakelijk. 

Belangrijke mijlpaal
Portefeuillehouder Rein Dupont van Waterschap Peel en Maasvallei: “De toekenning van dit eerste budget is een belangrijke mijlpaal voor ons. In 2024 moeten al onze dijken voldoen aan het wettelijke beschermingsniveau. De eerste beschikking is nu binnen en we hopen dat er snel velen zullen volgen”. 

Duidelijke noodzaak
Erik Kraaij, Hoogwaterbeschermingsprogramma: “Sterke dijken, duinen en kades zijn van levensbelang in Nederland. De komende jaren is er daarom werk aan de winkel voor waterschappen en Rijkswaterstaat, verenigd in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Ook in Limburg is de noodzaak duidelijk. Dankzij de financiële bijdrage van het Hoogwaterbeschermingsprogramma kan hier nu een kwetsbaar stuk worden aangepakt. Belangrijk voor de veiligheid van de inwoners in Blerick en omgeving”.