Waterschap opent kunstmestfabriek in Apeldoorn

Het waterschap gaat hier jaarlijks 900.000 kilo kunstmest maken door fosfaat uit het slib (bezinksel van het zuiveringsproces) te halen dat afkomstig is van alle zuiveringen van Noord en Oost Veluwe. De openingshandeling van de kunstmestfabriek werd verricht door Ed Nijpels, voorzitter van de Commissie voortgang energieakkoord, dijkgraaf Tanja Klip-Martin en Olaf Prinsen, wethouder van Apeldoorn.de kunstmestfabriek. 
‘Waterschap Vallei en Veluwe is een koploper in Nederland als het gaat om de productie van energie en grondstoffen uit afvalwater’, aldus Ed Nijpelsbij de opening.
Fosfaat is een steeds schaarser wordende grondstof die onmisbaar is voor de productie van voedsel. Het waterschap maakt deze opnieuw beschikbaar voor de land- en tuinbouw. Ook produceert het waterschap in de kunstmestfabriek vier keer meer energie dan nodig is voor het zuiveringsproces. De energie die over is wordt aan het elektriciteitsnet geleverd en in de vorm van warmte aan woningen in de nabijgelegen woonwijk Zuidbroek. Door de verkoop van de energie en de grondstoffen kan het waterschap  de belastingverhoging beperken.
 
In 2016 opent het waterschap een soortgelijke installatie in Amersfoort. Hier wordt het slib verwerkt van zuiveringen op de Zuid Veluwe en de Gelderse Vallei. Aan driekwart van al het slib dat het waterschap verwerkt, wordt dan fosfaat onttrokken voor de productie van kunstmest.

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin, Ed Nijpels en wethouder Olaf Prinsen (op de tractor) die de eerste kunstmest over een Apeldoorns grasveld verstrooien. > fotografie Benno Wonink/Waterschap Vallei en Veluwe