Het Paterswoldemeer (foto: Henk Enting).

Waterschap Noorderzijlvest gaat geen moeras in het Paterswoldemeer aanleggen. “Het heeft geen enkele zin om door te gaan met iets waarvoor geen enkel draagvlak is bij de betrokkenen. We willen samen met u op zoek naar alternatieven, dus kom met ideeën”, zei dijkgraaf Bert Middel 24 februari tijdens een drukbezette bijeenkomst in restaurant De Rietschans aan het Paterswoldsemeer.

De bijeenkomst met 275 bezoekers werd gehouden nadat 1.700 mensen een petitie tegen het plan hadden ondertekend, meldt RTV Noord. Omwonenden, bedrijven en verenigingen zijn tegen een plan om een moeraszone in het meer aan te leggen. Door zo’n moeras zou de waterkwaliteit van het meer beter worden, stelt het waterschap.

Vrees dat meer zal dichtgroeien

De gebruikers van het meer vrezen dat het meer zal dichtgroeien, waardoor onder meer watersport hinder zal ondervinden. De dijkgraaf benadrukte dat het waterschap wel degelijk de waterkwaliteit moet verbeteren. “Dat is vastgelegd in de Kaderrichtlijn water en in de waterwet. We kunnen de wet niet naast ons neerleggen. Maar we kunnen wel kijken hoe we de waterkwaliteit kunnen verbeteren door iets anders te bedenken dan een moeraszone. Wij willen jullie daar graag bij betrekken.”

Het dagelijks bestuur wil een aantal andere maatregelen wel laten uitvoeren. Het waterschap wil door met het verbeteren van de waterafvoer van polder Hoornsedijk en van het Paterswoldsemeer. Het waterschap wil tevens de afvoerroute van het Paterswoldsemeer vispasseerbaar maken.

Deze maatregelen dragen bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit in het meer, maar zijn niet voldoende om aan de KRW-doelen te voldoen. Met name de ecologische kwaliteit van het meer dient nog verbeterd te worden. Er zijn aanvullende maatregelen nodig. Het waterschap wil de belanghebbenden hierin betrekken. De initiatiefnemers van de petitie hebben toegezegd mee te willen denken.