Waterschap looft subsidie uit voor maatregelen tegen wateroverlast

Het waterschap wil de opvang van regenwater in de buitenruimte te vergroten, bijvoorbeeld door afkoppelen of opslag van het water bij de bron. ‘Daarvoor is de hulp van bewoners en bedrijven nodig’, stelt bestuurder William de Kleijn van waterschap Aa en Maas. Volgens De Kleijn kan extreme neerslag niet worden voorkomen, maar dankzij gezamenlijke initiatieven kan de kans op wateroverlast in de bebouwde kom wel verminderen.

Blijvende verbetering
Het waterschap wil bijvoorbeeld het aanleggen van geveltuintjes of groene daken stimuleren door subsidie te geven aan buren, een hele straat of een (sport)vereniging. De maximale subsidie per project is dertig procent van de projectkosten, met een maximum van 5.000 euro. Naast samenwerking zijn er twee andere subsidievoorwaarden. De maatregelen moeten een blijvende verbetering zijn voor de water- en groenstructuur en het project moet in bebouwd gebied worden uitgevoerd.