Waterschap Limburg test inbrengen anti-pipingscherm

Om piping tegen te gaan, onderzoekt waterschap Limburg het inbrengen van anti-pipingschermen. De proef begint half augustus en duurt naar verwachting enkele weken, maar uiterlijk tot eind oktober. Doel van het onderzoek is te kijken of de kunststof schermen in de bodem gebracht kunnen worden en welke inbrengtechniek hiervoor het meest geschikt is.

Piping is een belangrijk faalmechanisme bij dijken. Het water stroomt via een zandlaag onder een dijk door en komt achter de dijk weer omhoog, waardoor een wel kan ontstaan. Na verloop van tijd kan het water zand meevoeren en begint er een kanaal (pipe) onder de dijk te ontstaan. Als dit proces langer doorgaat, vormt zich een doorgaande verbinding tussen het buitenwater en het achterland en kan bij uitslijting van het kanaal de dijk instorten.

Onderzoek
Het waterschap gaat onderzoeken welke inbrengtechniek het meest geschikt is om anti-pipingschermen te plaatsen. Zo probeert het kunststof schermen van 3 meter en 6 meter in de bodem aan te brengen, met onder andere een grondfreesmachine en kleine heistellingen, al dan niet in combinatie met fluïdisatiematerieel. Fluïdisatie is het gedrag van korreltjes dat lijkt op het gedrag van een fluïdum (vloeistof of gas). Door van onderaf een gas of vloeistof tegen de grondkorrels aan te blazen of te stromen, gaan de korreltjes zweven, stuiteren en bewegen. Zo ontstaat er ruimte om het scherm verder de grond in te brengen.

Het onderzoek vindt plaats in Baarlo op het buitendijks terrein, grenzend aan de waterkering tussen de Vergelt en de Kwistbeek. Na afloop van het onderzoek worden alle schermen verwijderd en wordt het perceel in de oude staat teruggebracht.

Andere projecten
Het onderzoek in Limburg betreft een nieuwe loot aan de stam van de innovatieve anti-pipingtechnieken die in Nederland in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma worden onderzocht. Zo voerde waterschap Rivierenland in 2015 succesvolle pilots uit met verticale zanddichte geotextielschermen in de dijk. En bij Schoonhoven werd vorig jaar een ‘waterontspanner’ getest: zand- of grindpalen die in verbinding staan met het water onder de dijk, zorgen bij hoogwater voor regulering van de waterdruk, waardoor piping wordt voorkomen.