De dijk bij Maashoek, gelegen aan de zuidkant van Steyl, is een kleine maar belangrijke schakel in het dijktraject Venlo (foto: Ger Peeters).

Waterschap Limburg publiceerde onlangs een aantal video’s op de website met criteria voor de zelfsluitende waterkering in Steyl. De nieuwe kering is nodig om het dorp ook in de toekomst veilig te houden voor hoogwater. De huidige kering is daarvoor niet hoog en niet sterk genoeg. Drie aannemers werken momenteel een ontwerp voor de kering uit, waaruit het waterschap uiteindelijk een keuze maakt.

De dijk bij Maashoek, gelegen aan de zuidkant van Steyl, is een kleine maar belangrijke schakel in het dijktraject Venlo. De dijk bestaat uit een groene dijk afgewisseld met een keermuur. Op een groot deel van de keermuur wordt bij hoogwater een demontabele wand gezet van 1.75 meter hoog.

Zelfsluitende kering

Op dit moment is de dijk niet hoog en sterk genoeg meer om Steyl ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. Zo brak de dijk in 2003 al eens door. De groene dijk en keermuur moeten aanzienlijk verhoogd worden om Steyl ook de komende 50 jaar veilig te houden voor hoogwater.

Het waterschap stelde op 8 januari 2019 het voorkeursalternatief vast. Hierin is de zelfsluitende kering opgenomen. Momenteel vindt via een aanbesteding een selectie plaats van drie aannemers met de beste oplossingen voor een zelfsluitende kering.

Strenge voorwaarden

Het ontwerp moet aan strenge voorwaarden voldoen. Die zijn ondergebracht in vier criteria: de ruimtelijke kwaliteit, de prijs, technische betrouwbaarheid en mogelijke omgevingshinder. In de video’s lichten verschillende experts deze criteria toe voor belangstellenden. Steyl heeft een van rijkswege beschermd dorpsgezicht; zowel het zicht óp als vanaf de Maas is erg bijzonder.

De zelfsluitende kering ontneemt dat uitzicht vanaf en naar het openbare plein straks alleen op het moment dat het ook echt nodig is: bij hoogwater. Een technische uitdaging van formaat, want de enige andere zelfsluitende primaire waterkering in Nederland, in Spakenburg, is 70 cm hoog. Die ‘op Steyl’ wordt maar liefst 2,5 meter hoog.