Foto: regenwaterbuffer Meerssen (Waterschap Limburg)

Waterschap Limburg en gemeente Meerssen testen de regenwaterbuffers aan de Visweg en Aan de Pletsmolen in Meerssen. De verkregen informatie helpt het waterschap om de afvoer van de Watervalderbeek beter te kunnen sturen bij een hoogwatersituatie.

Samen met een aantal gebiedspartners waaronder gemeente Meerssen werkt Waterschap Limburg binnen het klimaatprogramma Water in Balans aan maatregelen om de kans op wateroverlast te verminderen. Zo legt het waterschap regenwaterbuffers aan, waarin regenwater bij hevige buien tijdelijk kan worden opgevangen. De buffer aan de Visweg is een van de buffers die vanaf 2021 zijn aangelegd of vergroot. Na het noodweer van vorig jaar zomer ontstond er schade aan de buffer, die snel na de buien weer werd hersteld.

Watervalderbeek

De test vindt plaats tussen de Visweg en het centrum van Meerssen. De regenwaterbuffer ‘Watervalderbeek’ aan de Visweg is gevuld met regenwater. Vervolgens wordt het water gecontroleerd doorgelaten naar regenwaterbuffer ‘Aan de Pletsmolen’. Deze wordt daarna weer geleegd. In de tussentijd analyseren waterschap en gemeente onder meer hoe snel het water infiltreert in de lössgrond. Ook wordt gekeken naar de afvoer van de beek, het waterpeil, de in- en uitstroom van de buffer en de grondwaterstand. De opgedane informatie gaat helpen om de afvoer van Watervalderbeek beter te kunnen sturen bij een hoogwatersituatie.Tijdens de testdagen houden waterschap en gemeente scherp toezicht, er zijn geen schadelijke gevolgen te verwachten. De buffers zijn niet openbaar toegankelijk.

Waterveiligheid

Josette Van Wersch, dagelijks bestuurslid Waterschap Limburg: “We doen dit soort testen om de waterveiligheid te verbeteren. De resultaten willen we dan ook uitrollen naar het verdere stroomgebied van deze beek en ze zijn ook goed bruikbaar voor de andere stroomgebieden binnen ons watersysteem.”Wethouder gemeente Meerssen Vanessa de Rond: “Voor onszelf zijn de testen belangrijk maar vooral ook voor onze inwoners is het goed om in de praktijk te zien hoe flinke regenbuien worden opgevangen en gecontroleerd weg kunnen lopen. Ik hoop dat daarmee het veiligheidsgevoel van inwoners weer kan groeien.”