Steeds meer particulieren laten een grondwaterput slaan. (foto: Esther Rasenberg).

De toename van het aantal waterputten bij particulieren en bedrijven baart Waterschap Limburg zorgen. Het waterschap gaat daarom onderzoeken hoeveel van die waterputten er zijn en hoeveel water ze onttrekken. Nieuwe regels worden niet uitgesloten. Dat is te lezen in een recent artikel in dagblad De Limburger.

In het artikel geeft het waterschap aan dat zij denken dat de vele kleinere waterputten bij particulieren en ondernemers samen een groter beslag op het grondwater leggen dan aanvankelijk gedacht. ‘We schatten dat door deze grondwaterputten jaarlijks wel vijf tot tien miljoen kuub water wordt opgepompt in Limburg. De droge zomers van de laatste jaren dwingen ons om in beeld te brengen hoeveel putten er zijn en hoeveel ze onttrekken. Zo nodig moeten we er in de toekomst beleid voor ontwikkelen’, aldus bestuurder Har Frenken van Waterschap Limburg in de krant.

Vergunning
Een particulier die een waterput wil slaan, heeft nu geen vergunning nodig als er niet meer dan tien kubieke meter per uur wordt opgepompt. Steeds meer mensen laten een dergelijke put aanleggen. Het bedrijf Pieter Sijben Bronboringen uit Neer bevestigt dat de interesse voor dergelijke waterputten flink is toegenomen de afgelopen jaren. ‘Dit jaar heb ik wel drie tot vier keer zoveel aanvragen gehad als het jaar ervoor. Dat heeft denk ik te maken met corona waarbij veel mensen investeerden in hun tuin. Maar zeker ook met de droogte die vaker voorkomt’, vertelt Sijben.

Schattingen
Limburg telt ongeveer 9.200 grotere waterputten waarvoor wel een vergunning nodig is. Daarbij gaat het onder meer om putten voor agrariërs. Het aantal kleinere niet vergunningsplichtige waterputten heeft Waterschap Limburg op dit moment niet in beeld. De kleinere waterputten bevinden zich naar verwachting in Noord- en Midden-Limburg waar de droogteproblematiek op de zandgronden nijpender is dan in Zuid-Limburg.