Waterschap Hunze en Aa's inspecteerde veendijken tijdens de droogteperiode in 2018 (foto: Waterschap Hunze en Aa's).

Waterschap Hunze en Aa’s heeft in de droogteperiode in 2018 noodpompen bij drie gemalen geplaatst om het beheergebied van voldoende IJselmeerwater te voorzien. Hierdoor is de schade voor de landbouw, industrie, natuur en infrastructuur zo beperkt mogelijk gebleven. Momenteel onderzoekt het waterschap het toekomstige voorzieningenniveau.

Het jaar 2018 was in vele opzichten een bijzonder jaar, schrijft het waterschap Hunze en Aa’s in een memo van de evaluatie van de droogte in 2018. Het watersysteem is behoorlijk op de proef gesteld. Alle zeilen zijn bijgezet om het water op de juiste locaties in het beheergebied van het waterschap te brengen.

Het waterschap heeft via het gemaal Dokwerd bij de stad Groningen IJsselmeerwater ingelaten om het watersysteem op peil te houden. In de droogteperiode ging het dagelijks om 1,7 miljoen kubieke meter. Om het aangevoerde water goed te kunnen distribueren plaatste het waterschap van 22 juli tot 13 augustus noodpompen bij de grote opvoergemalen Veendam, Vennix en ter Apelkanaal.

Onduidelijkheid over verdringingsreeks
Uit de memo blijkt verder dat er in 2018 onduidelijkheid was over een aantal zaken, waaronder de verdringingsreeks: een prioriteitenlijst met sectoren die in aanmerking komen voor het schaarse water tijdens droogte. Een woordvoerder van het waterschap laat weten dat er genoeg water beschikbaar was, waardoor de verdringingsreeks niet in werking trad.

Toch heerste er volgens de woordvoerder onduidelijkheid over de verdringingsreeks. De afspraken zijn langere tijd geleden gemaakt en het waterschap vraag zich af of ze nog wel actueel genoeg zijn, stelt de woordvoerder. Daarom komt het onderwerp aan bod binnen de beleidstafel droogte, een landelijk platform om de leerpunten van 2018 om te zetten in acties. Waterschap Hunze en Aa’s is hierbij betrokken