Waterschap Hollandse Delta start in april met dijkversterking tussen Goudswaard en Oud-Beijerland

Deze combinatie bestaat uit Ploegam, Van den Biggelaar en onderaannemer Dura Vermeer. De meeste dijken worden breder. Op enkele plaatsen maken de betrokken partijen de dijken ook hoger. Bij bebouwingen brengen ze damwanden aan. Het werk is klaar in december 2016. De dijkversterking Spui Oost is één van de dijkversterkingsprojecten in de Hoeksche Waard. Ook aan de noord- en zuidkant worden de komende jaren dijken versterkt. Samen met alle andere versterkingsmaatregelen in Nederland zijn ze opgenomen in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).