Waterschap herstelt lek rioolleiding Mortiere

Op dinsdag 26 maart 2019 herstelt waterschap Scheldestromen de lekkage aan een rioolleiding aan de Bosschaartsweg bij de Mortiere. Vanaf een landbouwperceel wordt de leiding opgegraven en een nieuwe klem om de leiding geplaatst. Tijdens de werkzaamheden wordt het afvalwater vanuit Middelburg en Arnemuiden tijdelijk met vrachtwagens naar de rioolwaterzuivering gebracht. Inwoners merken weinig van de herstelwerkzaamheden, afvalwater van het toilet, douche etc. wordt gewoon afgevoerd naar de zuivering.

 

Herstelwerkzaamheden

Op de plaats van de lekkage is een landbouwperceel ingericht als werkterrein. Daar wordt de leiding opgegraven en om het koppelstuk van de leiding een klem geplaatst. Naar verwachting duren de werkzaamheden tussen de 12 en 24 uur. Het werkterrein wordt de dagen erna opgeruimd.

 

Mogelijke overlast omgeving

Op de plek van de lekkage moet de rioolbuis drukloos zijn voordat werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Om die reden wordt het afvalwater bij de gemalen aan de Elektraweg en de Oude Veerseweg in Middelburg tegengehouden en tijdelijk met vrachtwagens afgevoerd. Vanaf verschillende plekken rijden er verdeeld over de dag vrachtwagens heen en weer naar de zuivering in Ritthem (Industrieterrein Ramsburg, Arnestein I en de Paukenweg in de Mortiere). Bij het vullen van de vrachtwagens kan het zijn dat er plaatselijk een onaangename geur is waar te nemen. De Bosschaartsweg is minder goed bereikbaar door de werkzaamheden. Direct omwonenden zijn geïnformeerd over mogelijke overlast.

 

Wachten met herstel

Het lek werd op 27 februari ontdekt. De schade bleef beperkt tot een plas water op een landbouwperceel. Ondanks het lek functioneerde het rioolstelsel en werd rioolwater gewoon afgevoerd naar de zuivering in Ritthem. Dagelijks werd het gelekte rioolwater afgevoerd met een vrachtwagen. Omdat benodigde hulpstukken en materieel voor reparatie niet direct beschikbaar waren, is gewacht met herstelwerkzaamheden. Vanwege de hoeveelheid water in het rioolstelsel worden de werkzaamheden bij droog weer uitgevoerd.

 

Afvalwatersysteem

De rioolleiding waarin het lek geconstateerd werd is met een doorsnede van één meter één van de grotere in het gebied. Via de leiding wordt het afvalwater van Middelburg en omstreken afgevoerd naar de zuivering in Ritthem. In Zeeland staan er 16 rioolwaterzuiveringen. Via een ondergronds stelsel van leidingen komt afvalwater op de zuivering binnen. Daar wordt het vieze water gezuiverd zodat het vervolgens weer schoon de natuur in kan.