De firma Kooiker heeft circa 1 miljoen liter vervuild water afgezogen (foto: WDOD).

Waterschap WDOD controleerde afgelopen weekend de waterkwaliteit in de wetering tussen Hasselt en Nieuwe Wetering. Bij Condor Carpets in Hasselt was latex in de bergingsvijver van het bedrijf gelekt. Deze vijver staat in verbinding met het watersysteem van het waterschap. In het water is een witte waas te zien, maar het waterschap maakt zich geen zorgen over de gevolgen voor het milieu.

Bij Condor Carpets kwam afgelopen zondagmiddag rond 13.30 een melding binnen dat de sloten rondom hun bedrijf aan de Randweg in Hasselt sterk vervuild bleken met vermoedelijk latex van de coatingafdeling. Condor Carpets schakelde meteen het calamiteitenteam in om met hulp van omliggende bedrijven de situatie snel te beteugelen. Na bestudering van de beelden van beveiligingscamera’s bleek dat er kortstondig- ongeveer drie minuten- een latex leiding heeft gelekt. Een restant hiervan is in de bergingsvijver gelekt in plaats van de hiervoor bedoelde afvoerputten.

Duikers en afwateringen dicht

Condar Carpets nam meteen contact op met het waterschap Drents Overijsselse Delta. Ook meldde het bedrijf de lekkage bij de milieuomgevingsdienst van de gemeente Zwartwaterland. Na overleg met deze partijen is besloten om alle duikers en afwateringen dicht te zetten om verdere verspreiding naar buitengebieden te voorkomen. De overgrote meerderheid van de vervuiling had zich opgehoopt in de bergingsvijver op het eigen terrein, die inmiddels is ingedamd. Een deel was echter al doorgestroomd naar het buitengebied van de Masterbroeker polder.

Grootschalige schoonmaakactie

Met de firma Kooiker uit Staphorst is onmiddellijk een grootschalige schoonmaakactie opgezet. Hierbij is ongeveer 1 miljoen liter water afgezogen om het in 13 grote tankwagens op het terrein van Condor Carpets op te slaan voor zuivering in een van de lokale zuiveringsinstallaties. Volgens de productspecificaties hoeft het waterschap zich geen zorgen te maken over eventuele gevolgen voor het milieu. “Ondanks dit houden we de komende dagen wel een vinger aan de pols en checken we of de waterkwaliteit stabiel blijft,” vertelt handhaver Erik Foekens. Het waterschap en het bedrijf werken in goed overleg samen aan het opruimen van dit incident.

Calciumcarbonaat niet schadelijk

Condor Carpets heeft aangegeven dat de latex niet is geclassificeerd als een gevaarlijke stof en zelfs is goedgekeurd voor direct contact met voedingsmiddelen. Calciumcarbonaat is een natuur-eigen stof en in die zin niet direct schadelijk voor het milieu, stelt het bedrijf. Boeren in de omgeving worden wel, uit voorzorg, verzocht om het vee de komende dagen niet te laten drinken uit het water waar een witte waas op zit.

Water nader onderzocht

Het water uit de vervuilde sloten in de Mastenbroekerpolder (Gemeente Zwartewaterland) wordt nader onderzocht door het laboratorium. Volgens de woordvoerder van het waterschap gaat het om twee soorten monsters: een monster van het water dat de afgelopen dagen uit de bergingsvijver van het bedrijf is gezogen en is opgeslagen in grote buffertanks en een monster uit het water in de vervuilde sloten. De uitslagen verwacht het waterschap in de loop van deze week.

Naar rwzi

Als uit de resultaten van het monster van het opgezogen water blijkt dat het voldoet aan de lozingsnormen, kan dit water naar de rioolwaterzuivering in Zwolle. Waarom Zwolle en niet rioolwaterzuivering Genemuiden? “Dat heeft te maken met vergunningen. Als waterschap hebben wij vergunningen om afvalwater ‘per as’ – dit betekent met tankwagens-  te laten zuiveren op onze rioolwaterzuiveringen Zwolle en Deventer”,zegt de woordvoerder.

Mocht dit mogelijk zijn, heeft het bedrijf weer snel buffercapaciteit om opnieuw water uit de bergingsvijver te kunnen laten opzuigen om in de tanks te bewaren. Het zou namelijk kunnen dat er meer water uit de bergingsvijver moet als uit de monsters blijkt dat het nog te veel vervuild is. Het bedrijf onderneemt deze actie zelf in samenwerking met waterlaboratorium Aqualysis in Zwolle.

Doorzicht water

Op basis van het veiligheidsinformatieblad blijkt het product niet schadelijk te zijn, stelt de woordvoerder. “Maar zo’n witte waas in het watersysteem brengt wel een beeld met zich mee naar de omgeving. Waar we nu vooral op letten is het doorzicht van het water. Dit geeft een indicatie aan van de hoeveelheid licht dat er door het water kan. En dat is weer van invloed op het eco-systeem.”

De ecologen van het waterschap kijken mee met de ontwikkelingen. “De vraag is wanneer het afdammen van de bergingsvijver kan stoppen, zodat de vijver weer in verbinding komt te staan met het watersysteem in Mastenbroek. Op die manier kunnen we zowel de bergingsvijver als de sloten doorspoelen met vers water waardoor de latexstoffen die nog in het water zitten, verdunnen en op den duur zullen verdwijnen.”

Het waterschap gaat – als het weer het toelaat – met een drone beelden maken. “Vanuit de lucht kunnen we de situatie goed zien en bekijken of de maatregelen helpen en of er verbeteringen optredenVanuit de lucht kunnen we de situatie goed zien en bekijken of de maatregelen helpen en of er verbeteringen optreden.”