Dinsdag 9 maart woedde er een grote brand bij schrootverwerker AVI in Den Bosch. De brand is sinds woensdag 10 maart onder controle, maar het waterschap heeft nog te maken met de nasleep van de brand. Afvalwater en bluswater werd in tanks opgeslagen om vervuiling van de rivier De Dieze te voorkomen. Intussen is gebleken dat het water niet verontrustend is verontreinigd en wordt het bluswater gecontroleerd terug naar de afvalwaterzuivering gepompt.

“Twee pompen zorgen ervoor dat elk uur 60 kuub vanuit de tank naar de rioolzuivering wordt gepompt. Het water wordt steeds gecontroleerd zodat de bacteriën vervolgens hun zuiverende werk kunnen doen. Aan het einde van de week zal dat klaar zijn’’, zei een woordvoerder van het waterschap dinsdag 16 maart in het Brabants Dagblad.

Calamiteitentank

Na het uitbreken van de brand werden vorige week de rioolgemalen snel uitgeschakeld. Dit om te voorkomen dat mogelijk verontreinigd bluswater in de rioolwaterzuivering zou belanden. Nadat het rioolgemaal van Den Bosch-West werd uitgeschakeld, werd afvalwater en bluswater gebufferd in het rioolstelsel van de gemeente en van daar uit werd het naar een calamiteitentank gepompt. Het zou in totaal gaan om zo’n 8.000 kuub vervuild water.

Maatregelen

Ook de afstroom van het Drongelse kanaal naar de Maas werd tijdens de brand stilgelegd. Het doel daarvan was om meer water naar de brandplek te krijgen en het met bluswater vervuilde water zoveel mogelijk te verdunnen. Verder zijn tijdens de brand de inlaatgemalen naar de wijk Engelen dichtgezet zodat het bluswater niet de wijk terecht zou komen.

Chemie-Pack

Een grote brand kan veel milieuschade veroorzaken. Tijdens de brand bij Chemie-Pack in januari 2011 ruimde het waterschap 33 miljoen liter vervuild slootwater en 1.900 ton vervuilde slootbodem op. De kosten van die operatie bedroegen ruim 11 miljoen euro.