Waterschap Brabantse Delta renoveert zuiveringen Putte en Ossendrecht

De zuiveringen in Putte en Ossendrecht zijn ruim 40 jaar oud en waren nodig aan vernieuwing toe, stelt projectmanager Lucien Vogels van waterschap Brabantse Delta. Bovendien hebben beide zuiveringen 30 procent meer capaciteit nodig. 

Het waterschap heeft volgens hem in de voorbereidingsfase meerdere opties overwogen. “Een van de mogelijkheden was om beide zuiveringen af te breken en te vervangen door rioolgemalen. Nieuwe persleidingen zouden het afvalwater vervolgens naar de verder gelegen grotere afvalwaterzuivering in Rilland-Bath kunnen transporteren. Daarnaast hebben wij onderzocht om beide zuiveringen te combineren tot één zuivering in Ossendrecht. Uiteindelijk hebben wij gekozen voor vernieuwing en uitbreiding van de bestaande twee zuiveringen. Een aantal onderdelen van de installaties waren nog herbruikbaar. Daardoor konden wij de kosten met deze oplossing beperken.”
Hergebruik
De projectleider wijst erop dat oude civiele onderdelen van de bestaande zuiveringen hergebruikt mochten worden, mits de inschrijver kon aantonen dat bij oplevering de gehele installatie weer aan de levensduurcriteria kon voldoen. De goede staat van een aantal belangrijke onderdelen van de installaties is volgens hem een van de redenen waarom niet voor een Nereda-installatie is gekozen. “Het waterschap heeft het project door middel van een Europese aanbesteding in de markt gezet. Bedrijven mochten met oplossingen komen en de inschrijvers hebben daarbij zelf de afweging gemaakt welke technieken interessant waren om toe te passen.”
De Belgische aannemer Besix is nu gestart met de vervanging en vergroting van de waterbekkens. De gebouwen worden vernieuwd of krijgen een opknapbeurt. Ook de mechanische en elektrische installaties worden volledig vernieuwd. 
Toekomstbestendig
Met de vernieuwing van beide installaties zijn deze weer toekomstbestendig. De capaciteit wordt met 30 procent uitgebreid en de installaties zijn zo ontworpen dat voor de komende twintig jaar weinig onderhoud nodig is. Ondanks de uitbreiding van capaciteit neemt het energieverbruik door de moderne regeling niet toe. De zuiveringen werken volledig automatisch en het onderhoud is minimaal.  Naast dit project is Waterschap Brabantse Delta momenteel ook bezig een aantal andere zuiveringen te renoveren.