Waterschap Brabantse Delta overhandigt eerste ‘Drempel tegen Droogte’

Waterschap Brabantse Delta stelt kosteloos ‘Drempels tegen Droogte’ beschikbaar aan grondeigenaren en gebruikers in de zandgebieden in het werkgebied van het waterschap. Met deze drempels kunnen de deelnemers extra water vasthouden in de sloten op hun eigen percelen om hun steentje bij te dragen aan het verhogen van het grondwaterpeil. Het eerste exemplaar werd op 29 januari overhandigd aan Jan Bruurs, agrariër in Baarle-Nassau en actief binnen de Zuidelijke Land- en Tuinbouwmaatschappij. Dat gebeurde tijdens het bestuurlijk symposium Droogte & Klimaat in Breda.

Water vasthouden en infiltreren

Het waterschap stelt kosteloos een drempel ter beschikking voor agrariërs die in B-watergangen geplaatst kunnen worden om het water vast te houden. B-watergangen worden niet door het waterschap onderhouden en liggen vaak op de percelen van de grondeigenaren en –gebruikers. De eenvoudige drempel, in de vorm van een houten plank inclusief vier piketpaaltjes, functioneert als een stuw die het water tegenhoudt. Dat water kan dan in de bodem infiltreren. De drempel heeft een beperkte hoogte (15-20 cm) waardoor er geen problemen ontstaan wanneer er toch een hevige bui valt. Het teveel aan water kan dan over de drempel stromen.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over deze actie is te vinden op de pagina Drempel tegen Droogte. Daar staan ook de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een drempel en kunnen grondeigenaren en –gebruikers uit de zandgebieden zich aanmelden.