Locatie van het nieuwe gemaal. Bron Google Maps.

In opdracht van waterschap Scheldestromen wordt een nieuw gemaal aan de Stoofweg in Sint Annaland gebouwd. De bouw van het gemaal heeft een bijzondere aanleiding. Opstuwing is namelijk reden dat het gemaal gebouwd wordt. Bij een zuidwesten wind wordt het water in de Winkelzeese watergang opgestuwd waardoor het waterpeil aan de rand van de woonkern tot een halve meter hoger kan staan en wateroverlast in de kern van Sint Annaland kan veroorzaken. Het gemaal moet dit voortaan voorkomen. Door visvriendelijke pompen is het gemaal voor verschillende vissoorten geschikt om van en naar de Oosterschelde te trekken.

Werkzaamheden
Aannemersbedrijf M.J. Oomen, Riool- en Betontechniek B.V. voert vanaf 27 mei (voorbereidende) werkzaamheden uit. Omdat het gemaal direct naast de weg komt te staan, moet verkeer rekening houden met hinder. Tijdens de werkzaamheden is één rijstrook afgesloten en wordt indien nodig voor een omleidingsroute ingesteld. Ook voor fietsers worden veiligheidsmaatregelen genomen. Volgens planning is het gemaal in augustus 2019 gereed. Totale kosten van het project bedragen € 550.000,-.