De teensloot onder aan de kade is vrijgemaakt van zand en klei, om het water beter af te voeren (foto: Vallei en Veluwe).

Op 18 augustus is Waterschap Vallei en Veluwe gestart met het definitieve herstel van de zomerkade van de uiterwaarde Hoenwaard bij Hattem, die op 19 juli doorbrak. De dagen na de doorbraak is het gat van 20 meter gedicht met 350 bigbags met zand en vervolgens is de uiterwaarde leeggepompt om verdere schade te voorkomen.

In de periode die daarop volgde zijn metingen uitgevoerd en berekeningen gemaakt voor een Plan van Aanpak voor het definitief herstellen van de kade. In de week van 9 augustus zijn de voorbereidingen getroffen: er zijn stalen rijplaten gelegd en de teensloot onder aan de kade is vrijgemaakt van zand en klei, om het water beter af te voeren. Ook is een kleimat tegen de bigbags geplaatst, zodat er geen water meer vanuit het Apeldoorns kanaal in het gat kan stromen en er veilig en droog kan worden gewerkt.

Plaatsen duiker en opbouwen kade
Woensdag 18 augustus is begonnen met het plaatsen van een duiker in de teensloot. Die zorgt ervoor dat er bij het gat een minder steil talud gemaakt kan worden, wat meer steun geeft aan de toekomstige kade. Vanaf daar wordt met klei het nieuwe talud opgebouwd in de richting van het kanaal. De bigbags worden in segmenten verwijderd. Voorwaarde is wel dat het waterpeil in het Apeldoorns kanaal nog zo’n 30 cm zakt. Het waterschap verwacht deze daling in de komende weken.
Tekst loopt door onder de foto

Hoekwaard
In de dagen na de doorbraak is het gat gedicht met 350 bigbags met zand (foto: Vallei en Veluwe).

Teelaarde en grasmatten
Na het opbouwen van de kade met klei wordt er een laag teelaarde aangebracht, die aan de kant van het kanaal met grasmatten wordt bedekt, die hopelijk snel gaan wortelen. Het waterschap wil uiterlijk 1 oktober een goed gewortelde grasmat op de kade hebben, ruimschoots voor de start van het stormseizoen op 1 november. Aan de kant van de teensloot gaat Vallei en Veluwe gras inzaaien.

Wandelpad
De laatste fase van de werkzaamheden bestaat uit het herstellen van het wandelpad, het Jaagpad. Er wordt op de kruin van de dijk een halfverharding van steensplit met leem aangebracht. Als alles volgens planning verloopt, kan er rond 10 september weer over het Jaagpad gewandeld worden.

Gebiedsproces Hoenwaard
Ook voor de doorbraak half juli was al bekend dat de zomerkade aan verbetering toe is. Het plan om deze kade toekomstbestendig te maken, is daarom al opgenomen in het gebiedsproces Hoenwaard 2030, waarin provincie, gemeenten, Rijkswaterstaat, waterschap, natuur- en recreatiepartners samen met de inwoners van het gebied de ontwikkelmogelijkheden van De Hoenwaard onderzoeken.