Waterschap Aa en Maas stelt mestverwerker aansprakelijk voor schade rwzi

Het Brabantse Waterschap Aa en Maas gaat de schade aan de rwzi in Aarle Rixtel verhalen op mestverwerker Den Ouden in Helmond. Op 17 augustus moest de rwzi worden stilgelegd, omdat in het water een te hoge concentratie ammonium was aangetroffen. Dat kwam doordat mestverwerker Den Ouden grote hoeveelheden met ammonium vervuild water had geloosd.

Het waterschap liet 31 augustus weten dat de kwaliteit van het water in de Aa, Beekgraaf en Leijgraaf weer is hersteld. De verhoogde concentratie ammonium die zich stroomafwaarts verplaatste, is mede dankzij het extra aangevoerde water verdund en weggestroomd. Ook is de rioolwaterzuivering in Aarle-Rixtel weer volledig hersteld.

Schade verhalen

Het waterschap heeft door de lozing aanzienlijke schade geleden en kosten gemaakt om de gevolgen van de lozing te herstellen. Het waterschap stelt de betrokken partijen aansprakelijk en verhaalt de schade. Dankzij de ondernomen acties, functioneert de rioolwaterzuivering in Aarle-Rixtel weer optimaal. Maatregelen zoals het toevoegen van nieuwe bacteriën uit andere rioolwaterzuiveringen hebben het gewenste resultaat behaald.