Waterschap Aa en Maas geeft Heineken korting op zuiveringsheffing

Bierbrouwer Heineken in Den Bosch maakt al geruime tijd gebruik van een anaerobe afvalwaterzuivering die meer dan 80 procent van de vuilvracht verwijderd. Het bedrijf zou het afvalwater via een biologische zuivering eenvoudig verder kunnen zuiveren, maar heeft er bewust voor gekozen om het afvalwater aan het waterschap aan te bieden. Voor deze leveringszekerheid werd Heineken tot 2009 door het waterschap gecompenseerd met een korting op de zuiveringsheffing. Daardoor was het voor Heineken niet interessant om zelf een afvalwaterzuivering te bouwen.
Hogere kosten
Als Heineken zou ‘vertrekken’, leidt dat tot een stijging van de kosten omdat de inkomsten uit de zuivering teruglopen, terwijl de kosten voor het zuiveren hetzelfde blijven. Doel is dus om de burger te beschermen tegen hogere kosten. In het VEMW-journaal van juni 2012 benadrukte Heineken dat het de aan- en afhaakregeling graag wilde behouden. Toenmalig staatssecretaris Atsma heeft hier in 2012 in Brussel voor gepleit. De Europese Commissie heeft de anti-afhaaksubsidies die de Nederlandse waterschappen aan bedrijven verlenen vervolgens in oktober 2013 goedgekeurd. 
Groot belang
Voor de waterschappen was het besluit van groot belang. Voor hen is het financieel immers ongunstig als bedrijven ‘afhaken’. Afhaken van een groot bedrijf dat een aanzienlijke hoeveelheid afvalwater loost, leidt tot minder inkomsten voor het waterschap, terwijl de kosten nagenoeg hetzelfde blijven. Zo voorkomt het waterschap dat burgers en overige bedrijven een hoger tarief voor de zuiveringsheffing moeten gaan betalen.