Waterrekening voor burgers stijgt vier procent door rijksbelasting

Water in beeld schetst de stand van zaken rond de uitvoering van de ruim 200 acties uit het Nationaal Waterplan. Ook  de uitvoering van de KRW-maatregelen uit de stroomgebiedbeheerplannen komt aan bod. Verder gaat het rapport in op de uitvoering van het Bestuursakkoord Water. Daarin spraken de waterorganisaties van gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven af om in 2020 een jaarlijkse besparing van 450 miljoen te realiseren in de afvalwaterketen.
Het Tweede Kamerlid voor de SP, Eric Smaling, wijst er in een reactie op dat het in eerste instantie lijkt alsof er efficiënter wordt gewerkt, maar dat er vervolgens via de achterdeur toch een hogere rekening bij de consument binnenkomt.

Verhoging belasting
“Volgens Water in beeld wordt de stijging voor een belangrijk deel veroorzaakt door de verhoging van de Belasting op leidingwater”, merkt Smaling op. “De belasting op drinkwater is met name ongepast voor de eerste driehonderd kubieke meter verbruikt water. Dat tarief is in 2014 verdubbeld in vergelijking met het jaar daarvoor. Juist de eerste driehonderd kubieke meter niet belasten verlicht de rekening voor kleine inkomens.”
Het Tweede Kamerlid voor de SP wijst er verder op dat drinkwater een eerste levensbehoefte is. “Daarom voeren wij ook vaak strijd tegen afsluitingen door het drinkwaterbedrijf omdat het vaak mensen betreft met grote financiële problemen. Overigens hebben we deze belasting te danken aan het Lente-akkoord, onder aanvoering van D66.”