Waterprofessionals starten 2016 met Vakantiecursus ‘Water in de Stad’

De 68ste Vakantiecursus werd anders dan vorige edities omdat samenwerking in de waterketen bij ‘Water in de stad’ centraal staat. Volgens Huub Savenije, professor hydrologie aan de TU Delft, ging het om de hydrologische randvoorwaarden van de stad. De atmosfeer, het grondwater, de stroomgebieden waaruit wij het water betrekken en manieren waarop wij water kunnen vasthouden spelen ook in de stad een cruciale. Het gaat om een systeem dat onderdeel uitmaakt van de grote hydrologische cyclus.

In de collegezaal starten waterprofessionals het jaar met de Vakantiecursus. Foto: Waterforum.

Toekomst

Directeur Annette Ottolini van Evides liet in haar presentatie zien hoe Evides zich op de toekomst voorbereidt. In 2014 is het drinkwaterbedrijf begonnen met een programma dat onderzoekt hoe de productie- en distributie infrastructuur de komende decennia veilig kan worden gesteld. Volgens de Evides-directeur draait het programma draait nu bijna twee jaar en zijn er mooie resultaten zijn geboekt.

Jaap van der Graaf-prijs

Tijdens de Vakantiecursus werden ook traditiegetrouw diverse prijzen uitgereikt. De Jaap van der Graaf-prijs voor het beste Engelstalige watercyclus artikel in 2015 ging naar André Marques Arsénio voor het artikel ‘Pipe failure predictions in drinking water systems using satellite observations’. De jury koos het artikel van Arsénio als winnaar uit 52 artikelen. De maatschappelijke relevantie van leidingonderhoud en het voorspellen van leidingbreuken gaven voor de jury de doorslag. Volgens de jury is het vervangen van (drinkwater)leidingen namelijk dé opgave van de komende decennia.

André Marques Arsénio krijgt Jaap van der Graaf prijs. Foto: Frank Auperlé/TU Delft.

Gijs Oskam prijs

Marij Zwart, werkzaam bij Evides, won de Gijs Oskam prijs met haar scriptie over energie uit afvalwater. Voor de Gijs Oskam prijs komen jonge ademici in aanmerking recent zijn afgestudeerd op het gebied van de Stedelijke Watercyclus. De aanmoedigingsprijs van 2500 euro moet jonge onderzoekers/ingenieurs een extra stimulans geven.

Marij Zwart krijgt de Gijs Oskam prijs voor haar onderzoek. Foto: Twitter.

Internationale inspiratie

Met de Flash-presentaties lieten jonge onderzoekers zien waar zij mee bezig zijn en gaven zij de deelnemers in de middag ‘food for thought’. De afsluiting van de Vakantiecursus werd verzorgd door watergezant Henk Ovink. Hij inspireerde het publiek met zijn verhalen over de internationale watersector en benadrukte de cruciale rol van water. Ten slotte werd door alle aanwezigen nog een glas gedronken op het nieuwe jaar en vol inspiratie keerden de aanwezigen vervolgens huiswaarts.