Wateroverlast zorgt in het Limburgse Beek voor ophef

De beelden uit Beek liegen er niet om. De wateroverlast in het dorp was serieus. De gemeente en het waterschap onderzoeken op dit moment wat de oorzaak is geweest van de overstromingen. In een verklaring op de website zegt de gemeente het volgende: “Met een open Keutelbeek wordt de capaciteit voor het afvoeren van hemelwater vergroot. Het water wordt immers niet alleen via het riool afgevoerd, maar ook via de open Keutelbeek. Van deze dubbele capaciteit is pas sprake op het moment dat het gehele tracé van de beek is aangelegd tot aan de Geleenbeek. De fase die nu bijna is afgerond, betreft pas het eerste gedeelte tot aan de Luciastraat. Er kunnen momenteel dan ook nog geen conclusies getrokken worden over het functioneren van de open Keutelbeek bij wateroverlast.”
Aantrekkelijk
Met het bovengronds brengen van de Keutelbeek willen de gemeente Beek en waterschap Roer en Overmaas een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de kans op wateroverlast. Ook wordt schoon bron- en regenwater van afvalwater gescheiden en wordt de openbare ruimte aantrekkelijker gemaakt. Het project wordt gerealiseerd met financiële steun van de Provincie Limburg.