Wateroverlast vergroot kans op gezondheidsklachten

Uit het onderzoek van het RIVM blijkt dat 33% van de respondenten in contact kwam met water op straat na extreme regenval. Het regenwater op straat of in huis kan verontreinigd zijn met opborrelend rioolwater dat uit de riolering omhoog komt. Ook verontreinigingen zoals hondenpoep en vogelpoep zijn in het water aanwezig. Naar schatting hebben zo’n 8000 locaties per jaar in Nederland last van wateroverlast.

Gezondheidsklachten
Afhankelijk van het soort contact met het water, kunnen verschillende milde gezondheidsklachten ontstaan. Uit het onderzoek blijkt dat handcontact met het water vooral verband houdt met maag-darm- en huidklachten, terwijl fietsen of wandelen door water op straat, waarbij het water opspat, kan leiden tot luchtwegklachten. 

Onderzoek
Het RIVM voert op dit moment nader onderzoek uit om te achterhalen hoeveel mensen daadwerkelijk gezondheidsklachten krijgen na wateroverlast. Ook wordt onderzocht wanneer, waar en in welke mate deze gezondheidsklachten optreden en op welke wijze mensen kunnen anticiperen op deze gezondheidsrisico’s.