Wateropvanggebieden en bypass voorkomen wateroverlast in Lichtenvoorde

Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Oost-Gelre sloegen na flinke waterlast in 2010 de handen ineen om een oplossing te bedenken. Zo zijn er grote wateropvanggebieden en afvoeren aangelegd om wateroverlast in Lichtenvoorde te voorkomen. Het systeem werkt perfect bleek eind februari 2020 tijdens een hoosbui.

Lichtenvoorde ligt aan de voet van het Oost Nederlands Plateau. In augustus 2010 trok de bui ‘Achterhoek’ (153 mm in 24 uur) over het plaatsje met flinke wateroverlast als gevolg. Samen met de omgeving sloegen Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Oost Gelre de handen ineen om voor de toekomst dergelijke wateroverlast te voorkomen. Zo zijn tussen 2017 en juni 2018 twee nieuwe beken (bypasses incl, duikers, stuwen) aangelegd, evenals drie wateropvanggebieden. In totaal gaat het om een oppervlakte van ongeveer 13 hectare met een opvangcapaciteit van 60.000 kuub water, ofwel 55.000 badkuipen vol.

Systeem werkt perfect

Hoe het systeem in de praktijk werkt, werd duidelijk toen op 22-23 februari 2020 in het brongebied van de Baakse Beek ca. 25 mm neerslag viel in ongeveer twaalf uur tijd. “De weken ervoor had het ook al veel geregend dus de grond was al aardig verzadigd”, zegt een woordvoerster van het waterschap. “Vanwege de verzadigde grond door de regen in eerdere weken én de ligging aan de rand van het Oost-Nederlands Plateau – gaat in drie-vier km zo’n 15 meter omlaag- was dit al veel water voor Lichtenvoorde om af te voeren.” De wateropvanggebieden en de extra afvoeren bleken goed te werken. Het water is na de hevige neerslag om de kern van Lichtenvoorde gedoseerd en gecontroleerd naar de Baakse Beek afgevoerd.

Bekijk hier een video van de werking van de bypass