Wateropleidingen ontvangt het NRTO-keurmerk

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat Wateropleidingen voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kan Wateropleidingen aantonen dat hij voldoet aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

“Ik ben trots op onze organisatie. Het NRTO keurmerk is voor ons een mooie bevestiging dat we ons qua professionaliteit en kwaliteit kunnen meten met andere private opleiders, vertelt directeur Agnes Maenhout van Wateropleidingen.”

Keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.

Over Wateropleidingen
Wateropleidingen is dé onafhankelijke en innovatieve vakopleider voor de watersector in Nederland, die praktijkgerichte en actuele waterkennis op een hoger peil brengt. Wateropleidingen werkt voor en door professionals. Onze opleidingen, cursussen en trainingen zijn met en door de watersector opgezet. Inmiddels omvat het aanbod zo'n 100 titels, die wij ontwerpen, ontwikkelen, beheren en actualiseren. Daarnaast verzorgt het bureau in Nieuwegein de organisatie van de uitvoering, op inhoudelijk, didactisch en logistiek vlak, waarbij de kwaliteit voorop staat.

Voor de uitvoering van de opleidingen, cursussen en trainingen werkt Wateropleidingen samen met ca. 250 professionals die actief zijn bij drinkwaterbedrijven, waterschappen, advies- en ingenieursbureaus, instituten of als zelfstandige.

Als hét opleidingsinstituut voor alle waterprofessionals hebben wij één doel: het versterken van de watersector door kennis en ervaring te delen en daarmee te borgen. Een leven lang leren is onze core business, in het belang van mensen én van de sector.

(Persbericht Wateropleidingen, september 2016)