Wateropleidingen introduceert nieuwe cursussen in het vakgebied gezondheid

Een goede gezondheid wensen we iedereen van harte toe. Voor iedereen die in de watersector werkt, zijn er diverse gezondheidsrisico’s te benoemen. Denk aan het werk aan watergangen, zuiveringen, faunabeheer en incidenteel met calamiteiten. Maar ook degene die geniet van het water kan gezondheidsrisico’s lopen door het norovirus, legionella en tijgermuggen. Aan het begin van dit cursusjaar hebben we het vakgebied gezondheid geïntroduceerd. In dit vakgebied ligt de nadruk op herkennen van (micro) organismen of situaties die een mogelijke besmetting veroorzaken, besmettingsroutes, preventieve maatregelen en tijdig ingrijpen. Er zijn 3 cursussen ontwikkeld die in het voorjaar van 2019 van start gaan.

Infectieziekten voorkomen bij veldwerk
Start: 19 maart
Doelgroep: veldmedewerkers, onderhoudsmedewerkers en hun leidinggevenden

Het oplopen van een infectieziekte kan grote gevolgen hebben voor je gezondheid. Het voorkomen en snel herkennen van symptomen en signalen is cruciaal om de gevolgen van een infectieziekte zo veel mogelijk te beperken. In deze cursus leer je hoe en waarmee je geïnfecteerd kunt raken, maar vooral hoe je een infectie kunt voorkomen. Na het volgen van deze cursus ben jij goed voorbereid op het veldwerk. Ook voor leidinggevenden is deze cursus interessant om te leren op welke maatregelen je jouw werknemers kunt wijzen. En je leert tijdig signalen en symptomen van een besmetting te herkennen bij je medewerkers. Meer informatie >

Toxiciteit in het oppervlaktewater
Start: 26 maart
Doelgroep: medewerkers waterkwaliteit

Toxische stoffen in het oppervlaktewater en de effecten op flora, fauna en de mens krijgen steeds meer aandacht in de media. Denk aan het voorkomen van Pyrazol, GenX, medicijnresten en chemicaliën in oppervlaktewater. In deze cursus leer je wat het gedrag is van toxische stoffen op basis van fysisch-chemische kenmerken, hoe dit gedrag wordt beïnvloed, wat de effecten zijn op flora en fauna, en wat je vooral wel of niet moet doen na een calamiteit. Na afloop van de cursus weet jij meer over toxiciteit, kun jij een advies geven hoe om te gaan met een lozingen of calamiteiten en inlaat van oppervlaktewater voor drinkwater en effecten op flora en fauna beter interpreteren. Meer informatie >

Gezondheidsrisico’s water in de openbare ruimte
Start: 16 april
Doelgroep: medewerkers riolering, stedelijk water, GGD

Water in de openbare ruimte als vijvers, fonteinen en bedriegertjes verfrist het straatbeeld, maar kan tegelijkertijd een risico zijn voor de gezondheid. Denk aan verspreiding van het Norovirus of Legionella. In deze cursus leer je welke risico’s er zijn, de blootstellingsroutes en de meest voorkomende ziekteverwekkers. Je leert hoe risico’s te bepalen, te beoordelen en juiste acties te nemen. Na afloop van de cursus kun jij de gezondheidsrisico’s van waterpartijen in beeld brengen en adviseren hoe deze risico’s te minimaliseren.

Meer informatie >