Wateropleidingen en JONG Waterbeheer (STOWA) hebben een cursus ontwikkeld om de verbinding tussen jong en ervaren op de werkvloer te verbeteren. In Ecosysteem van de werkvloer leren jong en ervaren elkaars kwaliteiten en talenten beter kennen en krijgen zij handvatten om de samenwerking te verbeteren. Deze eendaagse cursus kan door teams en organisaties uit de watersector aangevraagd worden om incompany te volgen.

Doel van de cursus
De watersector vergrijst. Ervaren krachten stromen uit en daarom wordt het borgen van kennis en vaardigheden een uitdaging. Tegelijkertijd heeft de sector moeite om jonge medewerkers vast te houden. Jonge medewerkers hebben behoefte aan verbinding, begeleiding en duiding. De verbinding met ervaren collega’s komt vaak niet vanzelf tot stand. Met een gelijke verdeling in de cursusgroep tussen jong en ervaren leren zij elkaars kwaliteiten en talenten kennen. In duo’s en met interactieve werkvormen worden zij meer bewust van behoeften, kwaliteiten en samenwerkingsmechanismen bij jong en ervaren. En krijgen verschillende tools en handvatten om kennis en kwaliteiten van jong en ervaren optimaal te benutten.

Kijk voor meer informatie over deze cursus op de website van Wateropleidingen.

JONG Waterbeheer
De cursus komt voort uit het JONG Waterbeheer project van STOWA. Het Nederlandse waterbeheer staat voor enorme opgaven. Denk bijvoorbeeld aan zeespiegelstijging, droogte en verlies van biodiversiteit. Ambitieuze jonge waterprofessionals staan klaar om deze uitdaging aan te gaan. Uit onderzoek blijkt echter dat het voor jonge waterbeheerders niet makkelijk is hun weg te vinden in deze complexe sector, aan te sluiten bij ervaren waterbeheerders en hun ambities te realiseren. JONG Waterbeheer helpt jonge waterbeheerders in hun kracht te zetten en jonge en ervaren medewerkers met elkaar te verbinden. Ze ontwikkelen activiteiten om jonge waterbeheerders te helpen landen in de watersector en de verbinding tussen jong en ervaren op de werkvloer te verbeteren. Bekijk de website van STOWA voor meer informatie over JONG Waterbeheer.

Wateropleidingen
Wateropleidingen is het opleidingsinstituut voor de watersector. Met praktijkgerichte en inspirerende opleidingen kunnen waterprofessionals zich vakinhoudelijk ontwikkelen en onderling kennis delen. In de meerjarenstrategie 2022 – 2025 legt Wateropleidingen de focus op de verbinding met de watersector. Vergrijzing in de watersector is een zorg, alsmede onvoldoende instroom van jonge, goed gekwalificeerde professionals en zij-instromers. Wateropleidingen wil samen met de sector en andere (kennis)instellingen een brug slaan naar jongeren, waarbij deze cursus één van de initiatieven is. Kijk voor meer informatie op www.wateropleidingen.nl.