Wateropleidingen bestaat 20 jaar, Noodzaak kennisoverdracht onverminderd groot

Hein Pieper: ‘Wateropleidingen is de enige aanbieder in de sector die direct de kennis en ervaring van ménsen overbrengt. Het vakmanschap vanuit de praktijk, met zowel ervaring als innovatie.’ Agnes Maenhout, directeur van Wateropleidingen: ‘Dat komt doordat we vrijwel alleen met docenten uit de dagelijkse praktijk werken. Zo houden we de lijnen met de sector kort. We kennen de ontwikkelingen en spelen er met ons aanbod op in.’ Hein Pieper: ‘De behoefte aan verbindende kennis neemt toe. Vroeger kon je de drinkwatersector als vakgebied hebben. Maar de technologische ontwikkeling is heel snel gegaan, het vakgebied is veel breder geworden en  naast specialistisch kennis heb je ook een integrale aanpak nodig. Dat geldt in de watersector misschien nog wel sterker dan in andere sectoren. Water is volgens de OESO zeer bepalend voor een goede economische ontwikkeling.’
‘Blended learning’ 
Wateropleidingen biedt steeds meer mogelijkheden voor online leren, maar dan wel in combinatie. Agnes Maenhout: ‘De interactiviteit die tijdens de les naar boven komt, ontstaat juist door onverwachte ontmoetingen, door ervaringen die je uitwisselt. We geven onze docenten ook de tools om die interactiviteit de ruimte te geven.’ Hein Pieper:  ‘We zien in de praktijk hoe belangrijk het is dat mensen elkaar blijven ontmoeten, dat ze samen problemen uit de praktijk bespreken en hun creativiteit kwijt kunnen.’ 
Essentiële basis
Cees van den Akker, emeritus hoogleraar hydrologie in Delft, was de eerste voorzitter van Wateropleidingen. Hij onderstreept het belang voor een bedrijfstak om zelf een deel van de opleidingen te verzorgen: ‘De reguliere opleidingen zijn daarvoor veel te algemeen. Het is het  idee van het gilde, dat de overdracht van kennis waarborgt en eigen mensen opleidt. Doe je dat niet, dan gaat er veel kennis en ervaring verloren. Die basis is essentieel.’
Wereld te winnen
Wateropleidingen is ook over de grens actief, via World Water Academy. Hein Pieper: ‘Er is door de Nederlandse watersector internationaal nog een wereld te winnen.  De overdracht van kennis kan daarbij een belangrijke stimulerende rol spelen. We moeten de verbinding leggen tussen kennis en producten, en ze als integraal aanbod exporteren. Ontwerp, bouw en beheer vormen de gouden driehoek.’ 
Over Wateropleidingen
Wateropleidingen is hét opleidingsinstituut voor en door de watersector, in 1994 opgericht door een aantal waterorganisaties. Wateropleidingen biedt een compleet pakket van cursussen en opleidingen voor alle aspecten van de watersector. daarvoor kan Wateropleidingen een beroep doen op ruim 250 docenten, die vrijwel allemaal zelf in de praktijk werkzaam zijn. Alle informatie staat op www.wateropleidingen.nl.
De volledige interviews met Cees van den Akker, Hein Pieper en Agnes Maenhout zijn te lezen op de website van Wateropleidingen.
Naar de bedrijvenregistervermelding van Stichting Wateropleidingen

(Persbericht Stichting Wateropleidingen, mei 2014)