De gietijzeren buizen van Saint-Gobin vervangen de oudste drinkwaterleiding in Amsterdam. (foto: Saint-Gobin).

Drinkwaterbedrijf Waternet start binnenkort met de aanleg van een compleet, nieuwe drinkwaterleiding langs de Haarlemmerweg in Amsterdam. Deze pijpleiding vervangt drie oude pijpleidingen, waaronder de oudste van Nederland die meer dan 150 jaar oud is. Het bedrijf bestelde 1 november maar liefst elf kilometer aan gietijzeren buizen bij leverancier Saint-Gobain.


Ondertekening van de overeenkomst tussen Raphael Roquet van Saint-Gobain Pipe Systems BV en Roelof Kruize van Waternet (foto: Waternet).

Net als de allereerste waterleiding in Amsterdam uit 1853 is ook de nieuwe pijpleiding gemaakt van gietijzer. “Gietijzer is met een geschatte levensduur van 100 jaar zeer duurzaam. Bovendien worden de gietijzeren pijpen geleverd in korte lengtes en daardoor kun je werken met kortere sleuven. Dat is in een stedelijke omgeving een groot voordeel”, vertelt Waternet projectleider Willem Bogaard.

Klaar voor groei
”De leidingen lopen nu in de middenberm van de Haarlemmerweg. De nieuwe leiding komt straks náást in plaats van onder de Haarlemmerweg zodat toekomstig onderhoud aan de leidingen minder hinder oplevert voor het verkeer. Door de aanleg van de nieuwe leidingen neemt de capaciteit van de drinkwatervoorziening van Amsterdam toe. In 2019 liggen er twee nieuwe drinkwatertransportleidingen naast elkaar van ieder vijf en een halve kilometer die samen 5700 kuub drinkwater per uur kunnen leveren. De buizen hebben een grotere diameter waardoor er meer drinkwater naar Amsterdam komt. Het pompstation Haarlemmerweg werkt dan op maximale capaciteit”, stelt de Amsterdamse wethouder Udo Kock die verantwoordelijk is voor het Waterbeheer.

Storingen
De oudste drinkwaterleiding van Amsterdam stamt uit 1853 is dus al 164 jaar in gebruik. “Het systeem functioneert nog steeds. Af en toe zijn er kleine storingen zoals lekkende kraantjes maar de leidingen functioneren nog steeds goed,” stelt Willem Bogaard. De Haarlemmerweg zakt een centimeter per jaar. De nieuwe pijpleidingen kunnen deze zakking probleemloos opvangen. De verbindingen tussen de buizen zijn enigszins flexibel zodat er voldoende ruimte is om de zakkingen op te vangen.

Werk met werk combineren
Vanaf eind 2017 krijgt de Haarlemmerweg (N200) van Halfweg tot in Amsterdam een grondige opknapbeurt. Groot onderhoud aan de dijk, een nieuwe brug in Halfweg en een nieuwe inrichting van de weg in Halfweg en bij Sloterdijk. De Haarlemmerweg is straks een groene entree naar de stad. Vier partijen werken samen om de N200 opnieuw in te richten. Zo wordt de uitvoeringsperiode verkort, kosten bespaard en krijgt het gebied een nieuwe uitstraling. De samenwerkende partijen zijn: Gemeente Amsterdam, Waternet, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Rijkswaterstaat.