Waternet start in 2017 met productie kalkkorrels

Begin november nam Roelof Kruize, directeur Waternet, de sleutel van The Calcite Factory in ontvangst. De fabriek staat in het Westelijk Havengebied in Amsterdam bij Prodock, een locatie voor startups. Het voordeel van de teruggewonnen calcietkorrels is dat er geen eindige grondstof meer hoeft te worden afgegraven, de transportkosten vervallen en de opgewerkte kalk is ook veel zuiverder. Het is namelijk vrijwel 100% calciumcarbonaat.

Productieproces

De kalkkorrels worden gehygiëniseerd, gezeefd en vermalen om ze geschikt te maken als entmateriaal. Dat materiaal moet uiteraard voldoen aan alle fysisch-chemische en microbiologische eisen. De korrels kunnen ook worden gebruikt als vulstof in kunststof, feed, food, composieten en keramiek. Het eindproduct kan afhankelijk van de vraag van de afnemer worden aangepast. “Zo stellen drinkwaterproducenten, de tapijtindustrie en de glasindustrie andere eisen aan het calciet. De één vraagt bijvoorbeeld om een fijnere korrel dan de ander. En ook het vochtgehalte of de mate van hygiëne kan per afnemer verschillen”, aldus een woordvoerster van Waternet. 

Entmateriaal

Bij de ontharding van drinkwater wordt entmateriaal gebruikt. Het materiaal hecht zich aan kalkdeeltjes in het water en er ontstaat een vlok. Na verwijdering van de vlok is het water onthard. Met de toepassing van entmateriaal op basis van calciet in plaats van groevekalk zet Waternet een belangrijke stap naar een circulair proces.

Pilot

Volgens Waternet moet de pilot bij Prodock aan alle vragen van klanten kunnen voldoen en is het  volume voorlopig beperkt. Roelof Kruize: “De proef moet in een periode van drie jaar aantonen of het concept levensvatbaar is. Met een professionele en op kalkkorrels gespecialiseerde partner als Advanced Minerals is voor Waternet een goede vorm gevonden tussen het ‘zelf doen' en aan de markt overlaten.”

Impact op de drinkwatersector

Het is de bedoeling dat andere drinkwaterbedrijven op later moment ook mee kunnen doen. Vanaf het moment dat de fabriek operationeel is, is het mogelijk om vraaggestuurd te leveren. Dit zal een positief effect hebben op de financiën, het imago en de impact op het milieu. De sector kan daarnaast haar eigen ent maken en sluit daarmee de keten. Met het gereed komen van de pilotfabriek kan elk individueel drinkwaterbedrijf (zandvrije) kalkkorrels brengen en entmateriaal ophalen.