Waternet nu ook namens AGV partner van AquaMinerals

Vanaf november 2018 is Waternet namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aandeelhouder van AquaMinerals: het samenwerkingsverband van de watersector dat teruggewonnen grondstoffen een tweede leven geeft. Het doel van deze participatie is het realiseren van rendabele en duurzame afzetkanalen voor de geproduceerde rest- en grondstoffen van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Daarbij kunnen we optimaal gebruik maken van de expertise van Aquaminerals.

Waternet en AGV hebben een grote ambitie ten aanzien van het terugwinnen van energie en grondstoffen. Op dit moment produceren we al veel rest- en grondstoffen. Bijvoorbeeld fosfaat in de vorm van struviet bij de rioolwaterzuivering in Amsterdam West. Ook willen we  gedroogd slib gaan gebruiken als brandstof voor de (cement)industrie, dat leidt tot minder uitstoot van CO2 en minder energiegebruik. Portefeuillehouder Waterzuivering Rolf Steenwinkel is blij met de gerichte dienstverlening van AquaMinerals en om op deze manier deel te nemen aan de circulaire economie: ‘Met deze samenwerking kunnen we meer halen uit onze grondstoffen en werken we aan onze doelstelling om in 2020 volledig duurzaam te werken.’

Eén kanaal
De afgelopen jaren is AquaMinerals haar activiteiten aan het uitbreiden naar de waterschappen. Het doel hiervan is om één kanaal te creëren voor het verkopen van de rest- en grondstoffen van waterschappen en drinkwaterbedrijven. Directeur van AquaMinerals Olaf van der Kolk: ‘Wij zijn bijzonder verheugd dat Waternet/AGV heeft besloten tot AquaMinerals toe te treden. We kennen de organisatie als bijzonder ambitieus, creatief en ondernemend en deze samenwerking zal, samen met de andere participanten, leiden tot een hoogwaardige inzet van teruggewonnen stoffen uit de watercyclus’. Door samen te werken is dit terugwinnen een stuk goedkoper dan dat ieder dit voor zich zou organiseren. Bovendien wordt door het hergebruik van reststoffen een bijdrage geleverd aan het verlagen van de milieuvoetafdruk van de watersector.

AquaMinerals
Het beheer van reststoffen behoort niet tot de corebusiness van de watersector. Daarom werd in 1995 een gespecialiseerde organisatie opgericht: AquaMinerals (voorheen Reststoffenunie Waterleidingbedrijven). Deze samenwerking bood veel voordelen. Allereerst voor het milieu, maar ook op economisch gebied werd het aantrekkelijk om nieuwe bestemmingen te zoeken voor de reststoffen.

Meer informatie: Ga naar www.aquaminerals.com.