Waternet International en Tata Trusts vergroten toegang tot veilig water en sanitatie in India

Waternet International was een van de 60 deelnemers uit Amsterdam die deelnam aan een recente handelsmissie naar India van 22 tot 28 maart. De burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, leidde deze handelsmissie die de banden moet versterken met bedrijven en instellingen in India. Slimme en duurzame (stedelijke) ontwikkeling was het belangrijkste onderwerp van de handelsmissie.
De bijdrage van Waternet International is relevant door de expertise van oprichter Waternet die in Amsterdam en omstreken verantwoordelijk is voor het beheer van de hele water cyclus. Tata Trusts is een filantropisch onderdeel van de Tata groep, een van oorsprong Indiase multinational. Een van de activiteiten van Tata Trusts is de ‘Tata Water Mission initiative’. De Tata Trusts wil zo bijdragen aan een gezonde toekomst van plattelandsbewoners door veilig en schoon water en door duurzame sanitatie-oplossingen die het milieu ontzien. 
Verbetering drinkwaterzuivering
De samenwerking met de Tata Trusts is gericht op de lange termijn en begint met uitvoering van twee projecten in kustgebieden van Gujurat. Waternet International gaat hier bijdragen aan concrete oplossingen voor de verzilting van drinkwater en watergebruik voor de landbouw, een probleem waar bewoners van dit gebied al jaren mee worstelen. Volgens adjunct-directeur Kees van der Lugt van Waternet International gaat het bij het eerste project om adviezen om een kleine drinkwaterzuivering op basis van omgekeerde osmose in Kadinar in de provincie Gujarat te verbeteren. “De installatie staat in een kustgebied met brak water en zorgt voor zoet water dat geschikt is voor drinkwater en agrarisch gebruik. Door een verdere verzilting van het bronwater is de installatie aangepast, maar werkt de chemische dosering niet goed mee. Dit gaan wij herstellen en optimaliseren. Daarnaast krijgen de wateroperators trainingen en komen er handleidingen zodat de bewoners de zuivering zelf kunnen bedienen.” 
Geohydrologische situatie
Als tweede project zal Waternet International haar kennis delen over de geohydrologische situatie van de kuststreek van Gujurat. Deze streek is volgens Van der Lugt behoorlijk verzilt door de jarenlange onttrekking van grondwater. “Daarbij gaat het veelal om kleinschalige onttrekkingen, maar die bij elkaar opgeteld een groot effect kunnen hebben. Het overkoepelende beeld ontbreekt vooralsnog. Wij gaan dat in kaart brengen. Dat is nodig om te voorkomen dat er ingrepen plaatsvinden die een negatief effect hebben of waarvoor in de toekomst compenserende maatregelen nodig zijn.” De twee projecten zijn volgens hem het begin van een langdurige samenwerking met Tata Trusts dat herstel van de watervoorziening voor consumptie en landbouw in deze kuststreek als een van haar hoofddoelen heeft.
Nederlandse inbreng
Van der Lugt sluit niet uit dat ook andere Nederlandse bedrijven en kennisinstituten een rol gaan spelen bij toekomstige watergerelateerde projecten voor Tata Trusts. “De organisatie is vooral op zoek naar lowtech- en lowcost oplossingen voor kleine gemeenschappen. De Nederlandse watersector heeft hiervan genoeg succesvolle voorbeelden die ook in India bruikbaar zijn. Daarom sluit het project ook goed aan bij de doelstellingen van de Topsector Water om de Nederlandse kennis en kunde op watergebied in het buitenland te vermarkten.”