Waternet en Sanquin plaatsen warmtekoude-installatie

Op 1 juli plaatsten Waternet en Sanquin Bloedvoorziening een warmtekoude-installatie die koude uit drinkwater van Waternet gaat leveren aan Sanquin. Deze koude gaat de bloedplasma- en geneesmiddelenfabrikant gebruiken voor het koelen van zijn farmaceutische processen.

De fundering lag al enige tijd klaar. In de ochtend van 1 juli werd de volledige 65 ton wegende installatie in één keer op zijn plek gehesen: een container van 13,5 x 3,5 meter, gevuld met grote warmtewisselaars, leidingen en pompen. De omvangrijke installatie is in Goor geprefabriceerd en kwam met speciaal transport over de weg naar Amsterdam.

Koude voor Sanquin, warmer water voor klanten
Sanquin Bloedvoorziening heeft continu behoefte aan koelvoorzieningen voor het koelen van haar productieprocessen en cleanrooms. Vlakbij Sanquin liggen twee drinkwatertransportleidingen, waarmee Waternet een groot deel van Amsterdam voorziet van drinkwater. Met een warmtekoude-installatie kan de koude uit drinkwater in de winter opgeslagen worden – als het water op zijn koudst is – en in de zomer benut worden. Waternet noemt het een bijkomend voordeel dat het drinkwater door de gebruiker minder opgewarmd hoeft te worden, bijvoorbeeld voor het douchen. De vraag is of de gebruiker die in de zomer graag een koel glas kraanwater drinkt, daar net zo over denkt.

Toestemming van de gemeenteraad nodig
Met de levering van warmte en koude boort Waternet een nieuwe clientèle aan. Het leveren van energie staat immers niet in de Waterwet en is ook geen kerntaak van de drinkwaterbedrijven. Waternet moest daarom ook toestemming van de Amsterdamse gemeenteraad krijgen, om vanaf eind 2017 koude te leveren aan Sanquin. Voor de bouw van een bypass naar de warmtekoude-installatie bij Sanquin leent Waternet 1,8 miljoen euro van de gemeente. Sanquin betaalt een vast en variabel tarief voor de koudeafname. Waternet en Sanquin Bloedvoorziening hebben voor dit project ook een bijdrage van de Europese Unie ontvangen, vanuit het Zevende Kaderprogramma.

Nu het waterbedrijf dit gehele traject heeft doorlopen, kan het omzien naar meer klanten, zoals de datacenters in de hoofdstad, met hun relatief grote koudevraag. De Amsterdamse waterwethouder Udo Kock is alvast vol lof: “Ik ben er trots op dat Amsterdams kraanwater bloed gaat koelen. Dit is een prachtig voorbeeld van de circulaire economie.”

Energieopbrengst en besparing op uitstoot CO2
De energieopbrengst zal in de beginjaren gemiddeld 20.000 gigajoule per jaar zijn en zal groeien naar 40.000 gigajoule per jaar – dat staat gelijk aan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 3600 huishoudens. Door het gebruik van drinkwaterkoude in plaats van koelmachines wordt op jaarbasis 1100 ton CO2 bespaard.

De installatie voor de levering van koude uit drinkwater aan Sanquin is een demonstratieproject binnen het Europese project CityZen. Binnen dit project worden op diverse plaatsen in Europa duurzame klimaatneutrale energiesystemen voor de stad van de toekomst gedemonstreerd.