Watermarkt anticipeert op investeringsagenda waterschappen

Het was razend druk tijdens de marktdagen in Zwolle. Foto: Drents Overijssels Delta.  

Hoofd afdeling Projectrealisatie Jan Put van het fusiewaterschap Drents Overijsselse Delta was verrast door de grote opkomst. “De reacties vanuit de markt waren ontzettend positief. Een dergelijke open benadering vanuit de waterschappen is nieuw en dit initiatief wordt door de markt overduidelijk bijzonder op prijs gesteld. De feedback van de deelnemers aan de marktdagen is een prachtige input voor een marktvisie die de waterschappen in 2016 gaan opstellen”, zegt Put.

Jan Put geeft een toelichting op de gezamenlijke investeringsagenda. Foto: Drents Overijsselse Delta.

Investeringsagenda
Het idee voor een marktdag is niet gestoeld in het kader van 'innovatief aanbesteden'. Put: “Het plan is gewoon spontaan geboren bij een aantal enthousiaste waterschappers.” Tijdens het programma dat op beide dagen exact hetzelfde was, werd de gezamenlijke investeringsagenda uitgebreid toegelicht. Het gaat om grote dijkversterkingen, maar ook om reguliere projecten, zoals het vergraven van watergangen en het aanleggen van waterbergingen, natuurvriendelijke oevers en vistrappen. Tevens vallen technische projecten op rioolwaterzuiveringen en renovaties van stuwen en gemalen onder de agenda.

Workshops
Verder stonden er tijdens de marktdagen drie verschillende workshops op het programma; het ging over het toepassen van Economisch Meest Voordelige Inschrijving EMVI (1), de rol van ingenieursbureaus (2) en samenwerken met de markt (3). Jan Put: “Veel MKB-bedrijven blijken moeite te hebben met het toepassen en het vinden van een meerwaarde van EMVI. Het gaat echt om de juiste verhouding tussen het product en de prijs. EMVI is een goede prijs voor een goed product. Over de kwaliteit van de beoordeling door de opdrachtgevers bestaat soms wat twijfel. “

Identiteit ingenieursbureaus

Tijdens de workshop over de rol van de ingenieursbureaus bleek dat zij zoekend zijn naar een nieuwe identiteit. Aannemers hebben tegenwoordig zelf hun eigen ingenieursbureaus en het MKB wordt dan rechtstreeks door de aannemer ingeschakeld. Ingenieursbureaus moeten vooraf  de keuze maken aan welke partij zij hun diensten verlenen. Aan de opdrachtgever of aan de opdrachtnemer van een werk. Put: “Raamcontracten worden vaak als niet doeltreffend ervaren door de ingenieursbureau’s.”

Samenwerking waterschappen
Het inhoudelijk programma van de marktdagen is samengesteld in nauwe samenwerking met de verschillende brancheorganisaties. Op de Marktdag en de investeringsagenda zijn de waterschappen Vechtstromen, Rivierenland, Zuiderzeeland, Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel, Drents Overijsselse Delta en hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aangesloten.