Janntiene van der Meij gaf tijdens Waterlink 2021 een toelichting op het vertrouwen van Nederlandse watertechnologiebedrijven. (foto: Lucas Kemper, Water Alliance).

Nederlandse watertechnologiebedrijven zijn minder optimistisch over hun toekomstige orderportefeuille dan afgelopen zomer. Er wordt een daling verwacht zoals in april/mei vorig jaar toen bleek dat de coronamaatregelen niet zomaar voorbij zijn. Directeur Jantienne van der Meij van het programma TKI-Watertechnologie verwees tijdens de online WaterLink-bijeenkomst van Water Alliance 18 februari naar die tweede coronagolf. Op de bijeenkomst was echter ook positief nieuws over de weerbaarheid van de sector en de toegenomen deelname aan netwerken.

“Direct na de uitbraak van de pandemie gaf ruim 20 procent van de bedrijven aan geen verlies te verwachten aan werk. Dat percentage liep in juni op en in het najaar zagen we een vergelijkbare trend na de uitbraak van de tweede golf”, verklaart Jantienne van der Meij van TKI-Watertechnologie in een toelichting op de maandelijkse enquête van Water Alliance, Envaqua en Netherlands Water Partnership (NWP) naar de verwachtingen bij de aangesloten watertechnologiebedrijven in Nederland. Volgens Van der Meij laat de enquête goed zien dat er sprake is van een uitgesteld effect. In eerste instantie is er onzekerheid, dan groeit het optimisme maar naarmate de situatie langer duurt, daalt het vertrouwen in de toekomst. Dat gebeurde zeker in september-oktober toen enkele bedrijven ook echt zijn omgevallen.” Volgens Van der Meij getuigt de sector van een grote weerbaarheid omdat nog steeds tweederde aangeeft geen financiële moeilijkheden te verwachten.

Verschil per subsector

Directeur Ignaz Worm van Envaqua benadrukte dat de verwachtingen per bedrijf verschillend zijn. “De dienstverleners die betrokken zijn bij het dagelijkse onderhoud voor de installaties bij waterschappen en drinkwaterbedrijven zijn optimistischer over hun orderportefeuille dan bedrijven met industriële opdrachtgevers. Uitgestelde opdrachten uit de industrie worden straks niet meer ingehaald.” Aanvullend merkt Worm op dat de coronacrisis ook positieve effecten heeft. “Als ik kijk naar het contact met onze leden; wij ontmoeten elkaar nu aanzienlijk vaker dan vóór de coronacrisis. En dan nog iets: ook de contributies worden keurig betaald; een signaal dat het over de gehele linie financieel nog redelijk gaat.”

Virtuele handelsmissies

Ook directeur Bianca Nijhof van het Netherlands Water Partnership zag lichtpuntjes. “De bedrijven hebben goed gebruik kunnen maken van de overheidssteun. Sommige bedrijven die actief zijn in de huishoudelijke waterbehandeling hebben van de crisis kunnen profiteren. Ook sommige dienstverleners melden meer opdrachten te hebben gehad voor het heropstarten van bestaande installaties.”

Nijhof meldde nog speciaal de grote belangstelling voor de virtuele handelsmissies die de afgelopen maanden door RVO zijn georganiseerd, zoals naar Italië, Verre Oosten en India. “Het blijkt dat er binnen die missies veel sneller en gemakkelijk contact gelegd. Dit kan een blijvend positief aspect zijn in de toekomst. In die zin zou je de coronacrisis wel een ‘blessing in disguise’ kunnen noemen’, aldus de NWP-directeur. “Het gaat om een goede mix tussen virtuele en fysieke ontmoetingen waarbij de eerst virtueel aan eerste contact wordt gelegd, dat later met een fysieke aanwezigheid verder wordt uitgewerkt.”

Innovatie blijft geboden

Directeur Hein Molenkamp van Water Alliance stond stil bij de invloed van de coronacrisis op  de digitalisering in de watersector. “De crisis kan een stimulans zijn voor de digitalisering van processen. Het op afstand kunnen bedienen zal zeker een boost hebben gekregen”, denkt hij.

Molenkamp riep de overheden in de watersector te blijven investeren in innovatieve waterprojecten. Innovatie is cruciaal voor watertechnologiebedrijven om nu aan de gang te blijven en om straks door te blijven gaan. Volgens Molenkamp is er in de watertechnologiesector grote belangstelling voor innovaties op het gebied van energiebesparing, materiaal terugwinnen en waterhergebruik.

De live stream uitzending van WaterLink is terug te zien via YouTube