Waterleidingmaatschappij Drenthe maakt opnamen met drone van boring onder Semslinie

Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) legt 50 kilometer nieuwe waterleiding aan. Er ligt nu ruim 38 kilometer buis in de grond. In het tracé vinden 51 boringen plaats met een totale lengte van ruim 8 kilometer.Vanuit 1e Exloërmond wordt over een lengte van bijna 800 meter een tunnel (diameter 50 cm) geboord naar Musselkanaal. De gestuurde boring gaat op een diepte van 18 meter onder het spoor, wegen en het kanaal door. Naar verwachting is de operatie donderdag 26 maart afgerond. 

Computergestuurd
Bij het aanleggen van een drinkwatertransportleiding moet WMD rekening houden met kanalen, dijken, natuurgebieden, spoor- en autowegen en bestaande kabels en leidingen. Een horizontaal gestuurde boring is een computergestuurde boortechniek, waarmee obstakels omzeild worden. Ook zorgt deze techniek volgens WMD voor zo min mogelijk overlast.
Onder de provinciegrens
Bij een gestuurde boring zijn er slechts twee werklocaties nodig. Op het intredepunt gaat de boor in de provincie Drenthe de grond in. En bij het uittredepunt in de provincie Groningen ligt de (aaneengelaste) waterleidingbuis klaar. Als de boor het uittredepunt bereikt trekt hij de buis door het boorgat terug naar het intredepunt. 
Robuuste watervoorziening
Door de aanleg van de nieuwe waterleiding worden de waterproductiestations in Annen en Valtherbos in Emmen aan elkaar gekoppeld. Die stations gaan vanaf dit najaar jaarlijks 2,5 miljoen kubieke meter drinkwater leveren aan Stadskanaal en het voorzieningsgebied van Sellingen in Zuidoost Groningen. Een flinke klus voor WMD en Waterbedrijf Groningen om de leveringszekerheid van drinkwater in het noorden te garanderen, ook bij calamiteiten.
Bekijk hier de opnamen met de drone