Waterleiding Maatschappij Limburg sluit convenant met Inspectie Leefomgeving en Transport

Voordat het convenant werd ondertekend, heeft de ILT bij WML een uitgebreide toetsingstraject van ruim een jaar doorlopen. WML heeft aangetoond dat ze zelf de wettelijke regels wil en kan naleven. De naleving van de essentiële wet- en regelgeving is geborgd in hun managementsysteem. Hierdoor is WML in staat om zelf te controleren of zij daadwerkelijk voldoet.

Constante verbetering
Met dit convenant spreekt de ILT met WML af dat het bedrijf aan constante verbetering van het managementsysteem werkt en het aantal afwijkingen van de wet- en regelgeving minimaliseert. WML toets zelf de naleving en informeert de ILT over geconstateerde afwijkingen. De ILT beoordeelt met reality checks of WML hiertoe in staat is.
WML is het drinkwaterbedrijf voor de provincie Limburg. Goede kwaliteit, constante levering van drinkwater en service voor de klanten staan centraal in het werk van WML. Het convenant dat de ILT en WML ondertekenden, is voor WML een belangrijke waardering voor de gedane investeringen in Internal Control door het drinkwaterbedrijf.
Verschillende criteria
Om voor een convenant in aanmerking te komen moet een bedrijf voldoen aan verschillende criteria. Zo moeten de beheersmaatregelen voor de borging van essentiële wet- en regelgeving waar de ILT op toe ziet op orde zijn. Verder zijn goede resultaten bij eerdere inspecties een voorwaarde en moet het bedrijf aantoonbaar gemotiveerd zijn om de risico’s te beheersen. Als een organisatie aan die voorwaarden voldoet, maakt de ILT afspraken over het toezicht op de naleving.
De ILT wil met het afsluiten van convenanten bedrijven tot een kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering stimuleren en het terugdringen van risico’s op niet naleven bevorderen, terwijl de ILT zich meer kan richten op organisaties die meer toezicht nodig hebben.