Waterkwaliteit: Resultaten Deltaplan Agrarisch Waterbeheer blijven uit

Vakblad voor de veehouderij V-focus onderzocht de financiële gang van zaken achter het DAW en vroeg bij alle loketten ‘de bonnetjes’ op. Uit de opgevraagde ‘bonnetjes’ blijkt dat in de periode 2015 t/m 2016 slechts 7 procent van de toegezegde gelden voor deze jaren, voor DAW-projecten zijn gereserveerd. Resultaten blijven dus uit.

Impuls
Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is op 1 februari 2013 van start gegaan. Een groot deel van de 130 landelijke projecten is echter nog niet uitgevoerd. Onlangs nog schreef minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu in een brief aan de Tweede Kamer dat het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer weinig lijkt bij te dragen aan de regionale waterkwaliteitsopgave. Zij wil daarom een extra impuls geven aan het waterkwaliteitsprogramma dat op initiatief van de landbouw is ingevoerd. Volgens de minister zijn hierbij de financiering, het delen van goede voorbeelden en concrete resultaatafspraken van belang. In de huidige situatie voldoet ongeveer de helft van het oppervlaktewater aan de norm voor fosfor en voor stikstof.