‘Waterkwaliteit in de glastuinbouw’

De tuinbouwsector streeft naar een efficiënt gebruik van water en meststoffen door het voedingswater zo veel en zo vaak mogelijk te hergebruiken. Ophoping van stoffen, die deels toegevoegd en deels al in het uitgangswater aanwezig waren, dwingen telers tot het periodiek lozen van het water.
Bij hergebruik spelen risico’s van verspreiding van pathogenen en ophoping van groeiremmers en andere ongewenste stoffen een belangrijke rol. Regelgeving ten aanzien van emissies dwingt de sector gewasbeschermingsmiddelen en
nutriënten uit het spuiwater te verwijderen. Een emissieloze kas in 2027 is het streven.
De WaterCoalitieNL partners organiseren daarom een workshop voor het MKB, die de kansen nader toe licht om innovatief te ondernemen. We nodigen u van harte uit om aan deze workshop deel te nemen.
Doel van de workshop is het actief betrekken van MKB bij de uitdagingen in de (glas)tuinbouw. Er liggen mogelijkheden voor onderzoek en innovatie binnen het programma TKI Watertechnologie, en er is de mogelijkheid tot nieuwe samenwerkingsverbanden. Voorop staat dat MKB’ers de mogelijkheid krijgen hun innovatiebehoefte en kansrijke oplossingen kenbaar te maken.
In de bijlage vindt u een vragenlijst. Het invullen helpt ons het programma van de workshop verder te optimaliseren. Wanneer u de vragenlijst invult dient u deze voor 20 januari op te sturen naar: j.aloserij@nwp.nl.
U kunt zich via dit e-mailadres ook aanmelden voor de workshop.
Benut deze kans!

(Persbericht WaterCoalitieNL, januari 2014)