Waterkennis op peil, een reeks aan actualiteiten!

Heb jij een opleiding bij ons gevolgd en wil je je kennis over bepaalde onderwerpen weer opfrissen? Vanaf dit jaar bieden wij een selectie van onderwerpen uit bestaande opleidingen van verschillende vakgebieden als cursus aan. Onderwerpen die onderhevig zijn aan snelle ontwikkelingen en slimme innovaties, zoals het nieuwe anaeroob proces, Ecologische Sleutelfactoren, klimaatontwikkelingen en de Energiefabriek. Op deze manier voldoen wij aan het “just in time, just enough” principe en bieden we jou de mogelijkheid om snel je kennis te actualiseren.

Dus voor de oud cursisten en mensen die hun kennis op peil willen brengen, vanaf het najaar 2015 starten de volgende korte cursussen:
Waterzuivering
Waterbeheer
Waterveiligheid
Interesse of vragen? Neem contact op met Ingrid Schröders (030) 60 69 419.

Naar de Bedrijvenregistervermelding van Wateropleidingen
(persbericht juni 2015)