Broeder Isaac, de prior van de trappistenabdij Koningshoeven, broeder Isaac, neemt de publieksprijs in ontvangst (foto: Jac van Tuijn).

“Geen druppel water zal de abdij verlaten, anders dan in de vorm van bier”, vertelde vol trots broeder Isaac, de prior van de trappistenabdij Koningshoeven in Tilburg, toen hij de publieksprijs in ontvangst nam van de Waterinnovatieprijs 2018. Bij de bierbrouwerij van zijn abdij is een afvalwaterzuivering gebouwd die het water zuivert met planten. De andere prijswinnaars zijn gekozen door een jury in de categorieën waterveiligheid, schoon water, voldoende water en circulaire economie.

Andere winnaars waren:
● Grofzandbarrière – winnaar waterveiligheid – van waterschap Rivierenland en Deltares die voorkomt dat een dijk door piping bezwijkt. De barrière laat wel grondwater onder de dijk door, maar belemmert het uitspoelen van het fijne zand uit de kern van de dijk.
● De New Hart-zuivering – winnaar schoon water – van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en PWN met een radicaal nieuw concept om rioolwater te zuiveren waarbij nanofiltratie, forward osmose en omgekeerde osmose de kern vormen. Het concentraat wordt samen het zeefgoed superkritisch vergast.
● Boeren aan het roer – winnaar voldoende water – van zeven boeren in de Spengen polder die samen met hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, een drukdrainage beheren waarmee ze het grondwaterpeil zelf kunnen regelen en hun veenweiden niet te nat en niet te droog worden.
● Super Local – winnaar circulaire economie – van Waterschapsbedrijf Limburg voor hun waterkringloopproject voor 125 woningen in Kerkrade waarbij regenwater wordt opgevangen voor hergebruik, grijswater wordt gezuiverd tot waswater en zwartwater hyper thermofiel wordt vergist.

Innovaties om droogte tegen te gaan
Hein Pieper, portefeuillehouder innovatie bij de Unie van Waterschappen onderstreepte nog eens het belang van innovaties en zei dat waterschappen altijd op zoek zijn nieuwe manieren om hun waterbeheer en waterzuivering beter, goedkoper en duurzamer te maken. De innovatieprijs met zijn 123 inzendingen is daarbij een mooi visnet, aldus Pieper.
“Het streven van de abdij om geen druppel water het terrein af te laten gaan en wat overblijft weer terug in de grond te brengen, spreekt mij zeer aan. We hebben een enorme droge zomer en herfst achter de rug en het heeft ons erop gewezen dat we op het niveau van een stroomgebied moeten kijken hoe we water meer kunnen vasthouden. Niet alleen hoe we het zo snel mogelijk kunnen afvoeren”, aldus het bestuurslid.
Pieper hoopt dat iedereen nu gaat nadenken over innovaties die te maken hebben met droogte. “Die hebben we als waterschappen nu heel hard nodig”, zo liet hij weten.

Meer over de prijs en de genomineerde inzendingen is te vinden op de speciale website Waterinnovatieprijs 2018